ZİNA-ALDATMA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Boşanma, evlilik birliğinin kanun önünde sona ermesidir. Evlilik birliğini çeşitli nedenlerden dolayı sürdüremeyeceğine karar veren çiftler boşanma davası açmak üzere mahkemeye başvururlar. Kimi çiftler her konuda mutabık olarak anlaşmalı boşanma davasına başvururken, günümüzde birçok çift çekişmeli boşanma davası şeklinde boşanmaktadırlar. Boşanma davalarının çekişmeli boşanma davalarına dönüşmesi birçok sebepten olabilmektedir. Günümüzde ise boşanma nedenlerinin başında zina-aldatma gelmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda aldatılan eşin zina sebebiyle boşanma davası açabileceği tanımlanmıştır.

Zina-Aldatma bir ceza kanunu tarafından bir suç kabul edilmemektedir. Bu nedenle zina-aldatma bir boşanma nedeni olarak görülmektedir. Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için ise gerekli şart aldatan tarafın evli olmasıdır. Bir tarafın diğer tarafa sadakatsiz davranması, güvenini sarsacak hareketlerde bulunması zina sayılmaktadır. Ancak zina nedeniyle boşanma davası açma hakkı 2 durumda ortadan kalkmaktadır. Aldatan eş affedildiğinde ve aldatıldığını öğrenen taraf, öğrenme tarihinden itibaren 6 ay, aldatma fiilinin üzerinden 5 yıl geçtiği halde hala hukuki bir işlem yapmazsa dava hakkı kaybolur.

Zina ya da aldatma nedeninden dolayı açılmış boşanma davalarında eğer ihanet ispat edilirse aldatan eş kusurlu sayılacağı için aynı zamanda istem durumunda maddi manevi tazminat ödemek zorundadır.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.