YARDIM NAFAKASI NEDİR?

MK md 364/1’ e göre herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan kardeşlerine, üst soyuna (annesine, babasına ve dede ve ninelerine ve bunların anne ve babalarına) ve altsoyuna (çocuklarına, torunlarına ve bunların çocuklarına) nafaka vermekle yükümlüdür.

Yardım Nafakası Davasının Koşulları Şunlardır:

1-Ergin (reşit) olan çocuk dava açarak yardım nafakası talep etmiş olmalıdır.

2-Ergin (reşit) olan çocuk yardım nafakası almadığı takdirde yoksulluğa düşecek olmalıdır.

Ergin olan çocuk eğitimine devam ediyorsa veya yüksek lisans yapıyorsa veya üniversite sınavına hazırlanıyorsa yardım nafakası isteyebilir. Mahkemece verilmiş yardım nafakası talep edilmesi halinde arttırılabilir.

Av. Ozan Kayahan

Soru sormak ister misiniz?