VELAYET DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davalarında anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davalarında çocuğun velayeti hakkında verilen kararların ihtiyaç halinde değiştirilmesi mümkündür. Değişen hayat koşullarıyla birlikte mahkemenin velayeti verdiği kişinin değiştirilmesi için velayet davası açılabilir. Velayet davası nasıl açılır diyen kişilerin bunun için geçerli ve haklı bir sebepleri olmalıdır.

Velayet davası nasıl açılır konusunu merak eden kişilerin ilk bilmesi gereken konu davayı açacağı yerin yine Aile Mahkemesi olacağı bilgisidir. Aile Mahkemesine velayet davası dilekçesi ile birlikte başvuru yapılması gerekir. Velayet davası nasıl açılır sorusunun cevabını arayan kişiler, süreçte mevzuattan kaynaklanan kanuni birtakım gereklilikleri etkili olarak yapmalıdır.

Velayet davasında hakimi ikna etmek için kanuna uygun bir şekilde hazırlanacak olan savunma çok önemlidir. Velayet davası açan kişiler bu savunma sayesinde çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuk için daha iyi olacağını hakime ikna edici şekilde anlatmalıdır. Velayet davası nasıl açılır sorusu karşısında tavsiyemiz, aile hukukunun çok geniş bir kapsamı olduğundan bir avukat yardımı almaları olacaktır.

Velayet davasında her şeyden önce çocuğun çıkarları, içinde bulunacağı sevgi ve saygı ortamı, varsa kardeşleriyle birlikte büyüdüğü ve her şeyine alışık olduğu ortam ve en önemlisi çocuğun kiminle yaşamak istediği yönündeki ifadeleri göz önüne alınmalıdır.

Evlik boyunca çocukların velayet hakkı eşler tarafından birlikte kullanılır. Boşanma davasının açılmasıyla, hakim velayetin hangi eşe verilmesi gerektiğine karar vereceğinden velayet davası açmaya gerek görülmez. Ancak çocuğunun velayetini alamayan kişi, boşanma davası süresince tedbir nafakası, boşanma davasının kesinleşmesiyle birlikte ise iştirak nafakası öder. Türk Medeni Kanununda, velayet konusunda dikkate alınacak kriter ortak çocuğun menfaatidir. Bu menfaatler arasında çocuğun ahlaklı yetişmesidir. Yani velayetin bırakıldığı anne ya da babanın eve bir başka kadın veya erkek getirmesi çocuğun ahlakını yerle bir edebilir. Yine çocuğun sağlığı, eğitimi, psikolojisi, güvenliği bu menfaatler arasındadır. Velayetten kaynaklanan görevlerin yerine getirilmemesi halinde velayet davası açılabilir.

Daha önce belirttiğimiz gibi velayet davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Velayet davası basit yargılama usulüne göre yapılır. Mahkeme gerekli görmesi durumunda uzman görüşüne başvurabilir. Dava dosyasında pedagogdan ve sosyal hizmet uzmanından da rapor alınır.

Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi velayet davası açmak için muhakkak geçerli bir neden olmalıdır. Mesela, boşanma davası sonucu velayet hakkı verilen eşin hayatında oluşan birtakım değişiklikler velayetin değiştirilmesine imkan verir. Bu durumu şöylede tarif edebiliriz. Yeniden evlenen kişinin, velayet sahibi olmasından kaynaklanan görevlerini aksatması ya da yerine getirmemesi velayet davası açmak için bir sebeptir.

Etiketler: , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.