TEK TARAFLI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Boşanmak, eşlerin yasal olarak evliliklerini sonlandırmasıdır. Mahkeme tarafından kabul görecek geçerli bir boşanma nedeni olan eşler, boşanma davası açabilirler. Kanunda çekişmeli boşanma davası olarak bilinen tek taraflı boşanma davası, eşlerden birinin boşanmak istememesi veya boşanmak isteseler dahi bundan kaynaklanacak sonuçlar konusunda uzlaşmaya varamamaları halinde açılır. Tek taraflı boşanma davası ne kadar sürer sorusu karşısında net bir cevap verilmez. Bu durumu, izahını aşağıda yapacağımız şekilde inceleyelim.

Tek taraflı boşanma davası açacak olan eşin mahkemeye sunacağı haklı bir boşanma sebebi olması şarttır. Türk Medeni Kanununda boşanmanın gerekçeleri sıralanmış ve açıkça ifade edilmiştir. Bununla birlikte tek taraflı boşanma davası açan kişinin iddiasını yani boşanmaya sebep olarak gösterdiği gerekçeyi ispat etmesi gerekir.

Mesela, aldatma nedeniyle tek taraflı boşanma davası açan eşin, bu durumu birtakım delillerle ispatlaması şarttır. Bu deliller mahkemede ispat edilemez ise dava reddedilir ve davayı açan kişi yeniden aldatma nedeniyle boşanma davası açabilmek için 3 yıl beklemek zorunda kalır. Tek taraflı boşanma davası ne kadar sürer diyen eşlerin bu durumu göz önüne almaları gerekmektedir.

Tek taraflı boşanma davası ne kadar sürer sorusunun bir diğer cevabı da, davanın sıkı takibi ve hukuki sürecin iyi yürütülmesiyle alakalıdır. Davacının yasal gereklilikleri yerine getirmesi sırasında yapılacak yanlışlar ve hatalar süreci olumsuz etkileyip uzamasına neden olur.

Örneğin, boşanmaya gerekçe olarak gösterilecek hukuki sebebin doğru belirlenmesi, verilecek cevap dilekçeleri, tanık listesi ve delil listesi gibi yasal süreç içerisinde yapılması gereken işlemlerinin iyi takip edilmemesi dava süresini hayli uzatır. Bu gibi durumlarda hata yapmamak adına bir avukat görüşü almanızda fayda vardır.

Tek taraflı boşanma davası hukuki olarak zorlu geçmektedir. Tek taraflı boşanma davası açan eşin, öne sürdüğü sebepler konusunda haklılığını kanıtlamasının öneminden bahsetmiştik. Tek taraflı boşanma davalarında sıkça görülen başka bir durumda, davalının karşı dava açmasıdır. Davalı bu şekilde boşanma sebebini çürütmek için girişimde bulunur ve dava süreci daha uzun sürer.

Tek taraflı boşanma davaları süreci, yasa ve mevzuata göre uygun bir şekilde sıkı takibi durumunda ortalama 5 veya 6 celsede sona erebilir. Bu durumda ortalama olarak 1 yıl ile 2 yıl arasında bir süreyi kapsar. Fakat tek taraflı boşanma davası takip edilmez ve gerekli işlemler yerine getirilmez ise dava 3 ila 4 yıla kadar da uzayabilir.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.