TANIMA DAVASI NEDİR?

Tanıma, Türk Mahkemesince yabancı mahkeme kararının (ilamının) kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilmesidir. Tanıma ile Türk Mahkemesi , yabancı mahkemenin boşanma kararının Türk Hukukunca kabul edilmesi anlamına gelir. Tanıma ile taraflar arasında aynı boşanma sebeplerine ve olaylarına dayanılarak boşanma talep edilemeyecektir.

Tanıma davasına bakmaya görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Aile Mahkemesi sıfatına sahip asliye hukuk mahkemeleri görevlidir.

Tanıma davasında da yetkili mahkemeler ise tanıma davasında davalı olan kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, Türkiye’de yerleşim yeri yoksa geçici yerleştiği yer mahkemesinden, o da yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinin birinden istenebilir.

Tanıma Davasının Şartları

1) Ortada Yabancı Mahkeme Kararı Bulunmalı

2) Yabancı Mahkeme Kararı Kesinleşmiş Olmalı

3) Yabancı Mahkeme Karararı Kamu Düzenine Aykırı Bulunmamalı

4) İtiraz edilmemiş olmalıdır

-Tenfiz davasının davalısının yabancı mahkemeye usulune uygun bir şekilde çağrılmadığı ile ilgili Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olmalıdır.

– Tenfiz davasının davalısının yabancı mahkemede usulüne uygun bir şekilde temsil edilmediğine ilişkin Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olmalıdır.

– Tenfiz davasının davalısının yabancı mahkemede kanunlara aykırı şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmedine ilişkin Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olmalıdır.

5)Karşılıklılık (Mütekabiliyet) şartı aranmamaktadır.

6)Tanımaya konu yabancı mahkeme ilamının onanmış aslı veya onanmış tercümesi ile birlikte onanmış örneği eklenir.

Tanıma davasında karşılıklılık koşulu hariç diğer koşullar tenfiz davası açıklamalarımızdaki gibi aynı olduğundan detaya girmiyoruz.

Tanıma davasına bir örnek verelim. Almanya’da görülen boşanma davasında Alman Mahkemesi davacı kadının davalı kocasını aldattığını tespit etmiş ve mahkeme ilamında bu hususu belirtmiştir. Alman Mahkemesinin İlamının Türk Mahkemesince tanınması halinde bu ilam Türkiye’de kesin delil hükmünde olacaktır. Böylece davalı aldatılan koca, Türkiye’de davacı eski eşine manevi tazminat davası açabilecektir.