ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI (FİİLİ AYRILIK) SEBEBİYLE BOŞANMA NEDİR?

Ortak hayatın yeniden kurulamaması diğerlerinden farklı bir boşanma sebebidir. Bu boşanma sebebinin gerçekleşmesi için şu şartlar aranır.

a) Eşlerden birinin diğerine açtığı boşanma davası mahkemece reddedilmelidir.

Eşlerden biri (davacı), diğer eşe  bir boşanma sebebine dayanarak boşanma davası açmalı ve bu dava reddedilmiş olmalıdır. Bu açılan davanın hangi boşanma sebebine dayandığının bir önemi yoktur. Medeni Kanunda sayılan herhangi bir boşanma sebebi olabilir. Boşanma davasını reddeden mahkeme yabancı bir mahkemede olabilir.

b) Boşanma davasının reddi kararı kesinleşmeli ve üzerinden üç yıl geçmelidir.

Burada kesinleşme kavramı önemlidir. Kesinleşme için üç ihtimalden birinin olması gerekir.

1. ihtimal : Mahkeme red kararını verdikten sonra bu kararları taraflara tebliğ eder.Taraflar bu kararı süresinde temyiz etmezse karar kesinleşir.

2. ihtimal : Taraflar bu kararı temyiz etmişler ise Yargıtay’ın onama kararı taraflara tebliğ edilir. Taraflar onama kararı hakkında süresinde karar düzeltme talep etmezlerse karar kesinleşir.

3. ihtimal :  Karar düzeltme talebi Yargıtayca reddedilirse karar kesinleşir.

İşte kesinleşme tarihinin üzerinden 3 yıl geçmelidir. Örneğin mahkeme kararı 03 Ocak 2008’de kesinleşti ise üç yıl 03 Ocak 2011’de dolar. 04 Ocak 2011’den itibaren ortak hayatın kurulamaması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilir.

Soru sormak ister misiniz?