NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜZDEKİ ADRESİNİZİ KONTROL EDİN BOŞANMA DAVANIZDA SIKINTI YAŞAMAYIN

Bilindiği üzere her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının adresi Mernis Projesi kapsamında Nüfus Müdürlüklerinde kayıtlı olmak zorunda. 2011 yılında Tebligat Kanununun 10. Maddesinde çok önemli bir değişiklik yapıldı. 10. md’ye eklenen fıkra şöyle :

Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.

Bu fıkrada ifade edilen nokta şu. Eğer size bir kurum (örneğin aile mahkemesi) bir tebligat çıkarttıysa ve bu kurum sizin tebligat adresini bulamadıysa Mernis projesi kapsamında Nüfus Kayıt Sistemindeki adresinizi yerleşim yeri (ikamet) adresiniz kabul ediyor. Bu adrese göre tebligat çıkartılıyor. Bu adrese göre tebligat yapılmış sayılıyor. Bir başka deyişle sizin tebligatı alıp almamanız önem taşımıyor. “Peki bunda ne sakınca var ?” diyenleri duyar gibiyiz.  Örnek verecek olursak :

Ayşe Hanım, Üsküdar’daki adresinden Gayrettepe’ye taşınmıştır. Ancak Nüfus Müdürlüğünde adresi halen Üsküdar olarak gözükmektedir. Eşi Ahmet Bey , Ayşe Hnm’a boşanma davası açmıştır. Adres olarak da Üsküdar adresini belirtmiştir. Dava dilekçesi tebligatı Ayşe Hnm’ın Üsküdar’daki adresinin bağlı olduğu muhtara bırakılmıştır. Ayşe Hnm’ın bu tebligattan hiç haberi olmamıştır. Bu sebeple Ayşe Hnm boşanma davasında kendisini savunamamış , delil ve tanık gösterememiş , nafaka ve tazminat isteyememiş , mahkeme kararını temyiz edememiştir. Kısacası Ayşe Hnm , büyük bir hak kaybına uğramıştır.

Bir diğer tehlikeli durum da şudur: Ayşe Hnm’ın boşanma davası devam ederken Üsküdar’dan taşınmış ancak bu durumu davasının devam ettiği Mahkemeye bildirmemiştir. Oysa ki Nüfus Müdürlüğünde adresi halen Üsküdar olarak gözükmektedir. Bu durumda Mahkeme bundan sonraki tebligatları Üsküdar adresine yapacaktır. Ayşe Hnm ise bu durumda diğer örnekte ki gibi hak kaybına uğrayabilecektir.

Görüldüğü gibi eğer taşınmışsanız mutlaka yeni adresinizi bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğünüze bildirmeniz gerekmektedir. Böylece hem hak kaybına uğramayacaksınız hem de 2012 itibariyle 390TL ‘lik idari para cezasını ödemekten kurtulacaksınız.

Av. Ozan Kayahan

..