BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNAT KOŞULLARI

Boşanma davası süresinde daha az kusurlu olan taraf boşanma nedeniyle uğradığı maddi zararın karşılanmasını talep edebilir. Maddi tazminat talep edilirken en önemli unsur ispattır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda  ‘’174 f-1’’ hükmü gereğince mevcut menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusurlu ya da daha az kusurlu taraf kusurlu taraftan tazminat talep edebilir. Ancak maddi tazminat talep edilebilmesi ve tazminatın belirlenebilmesi için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir.

* Davacı tarafın boşanma yüzünden mevcut  ya da ileride çıkması beklenen menfaatlerinin zedelenmesi ile boşanma arasında nedensellik bağının olması gerekir

* Maddi tazminat talebinde bulunan tarafın, daha az kusurlu olması gerekir

*  Maddi tazminatın talep edilmiş olması gerekir.

 Maddi tazminat belirlenirken de bazı koşullar göz önünde bulundurulur.

* Maddi tazminatta bir tarafın bir taraftan yapmasını bekleyebileceği ölçüde makul ve ciddi talepler, mevcut veya beklenen menfaatler göz önüne alınır. Uygun maddi tazminat tarafların boşanma sonrasında içinde bulunacakları ekonomik durum, sosyal ve kültürel duruma göre uyumludur.

Maddi tazminat toptan veya duruma göre gelire göre ödenebilmektedir. Gelir getiren mülkle ödenen maddi tazminat, tazminat alınan tarafın evlenmesiyle son bulmaktadır.  Ayrıca maddi tazminat alacaklı tarafların resmi bir evlilik birliği olmadan biriyle aynı evi paylaşmaya başladığı anda tazminat ödemesi mahkeme kararıyla kaldırılacaktır.

Etiketler: , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.