KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME

Küçük düşürücü suç işleme, eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesidir. Şayet eşlerden birinin işlediği suç, toplum içinde yüzünü kızartacak nitelikte ise bu boşanma sebebi gerçekleşmiştir. Buna örnek olarak eşlerden birinin işlediği ırza geçme, sahtecilik, dolandırıcılık gibi suçlar buna örnek verilebilir.

Haysiyetsiz hayat sürme, namus, onur ve haysiyet gibi değerlere aykırı bir hayat sürmek anlamındadır. Alkolik,  eşcinsel, dolandırıcı  olmak, kadın ticareti yapmak, uyuşturucu madde alıp satmak, uyuşturucu bağımlısı olmak örnek verilebilir. Haysiyetsiz hayat sürme sebebinin varlığı tek başına yeterli değildir. Ayrıca diğer eş için hayatın çekilmez olması da araştırılır.