KORUMA KARARI HANGİ KONULARDA TALEP EDİLEBİLİR?

Halk arasında koruma kararı olarak bilinen hukuki imkanlar 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda düzenlenmiştir.

Bu kararların 6284 sayılı kanunda koruyucu ve önleyici nitelikte olmak üzere düzenlenmiştir. Mülki amirin (ilde valiler , ilçede kaymakam) ve Aile Mahkemesi Hakiminin vereceği karar olmak üzere iki türü vardır.

Aile Mahkemesi hakimi tarafından verilebilecek koruyucu tedbir kararları şunlardır :

1-Şiddet mağdurunun işyerinin değiştirilmesi

Şiddet mağdurunun işyerinin değiştirilmesinde fayda görülmesi halinde mahkeme kendiliğinden veya talep halinde işyerinin değiştirilmesine karar verebilir. Bunun anlamı talep edilmese bile Aile Mahkemesi Hakimi şiddet mağdurunun işyerinin değiştirilmesine karar verebilir.

2-Şiddet mağdurunun evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı bir yerleşim yeri belirlenmesi.

3-4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki şartları varlığı halinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması mümkündür.

Türk Medeni Kanun’unun madde 194/3 ‘te   şu şekildedir :

Aile konutu olarak özgülenen (tahsis edilen) taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir.”  

Türk Medeni Kanunu md 194 şartlarını taşıyan aile konutu şerhi talepleri Aile Mahkemesi’nce kabul edilecektir. Buna göre bir konut ailenin birlikte yaşadığı bir yer olarak tahsis edilmiş ise, bu gayrımenkulün tapuda maliki olmayan eş Aile Mahkemesinden tapuya aile konutu şerhi işlenmesini talep edebilir.

Av.Ozan Kayahan

.