KISA MESAJ İÇERİĞİ MAHKEME YOLUYLA GSM OPERATÖRÜNDEN İSTENEBİLİR Mİ?

Kural olarak kısa mesajların içeriklerini cep telefonu operatörleri kayıt altına alamazlar ve arşivleyemezler. Boşanma davalarında da bu genel kural uygulanır. Bu sebepten boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesinin eşlerden birinin isteği üzerine bu kısa mesajların içeriğini cep telefonu operatöründen istemesi mümkün değildir. Cep telefonu operatöründen istenebilecek bilgiler, kısa mesajın atıldığı telefon numarası, saat, yer, mesajı alan telefon numarası gibi bilgilerdir.

Boşanma davasında kısa mesajlar mutlaka delil olarak kullanılmak isteniyorsa kısa mesajları bulunduran cep telefonu mahkemeye delil olarak sunulması birinci yoldur.

İkinci yol ise şudur: Eşlerden birinin cep telefonundaki kısa mesajı, bir kişi görmüş olabilir. İşte bu kişi, o kısa mesajın diğer eş tarafından gönderildiğini ve mesajda yer alan içeriği tanık olarak mahkemede paylaşabilir. Bu durumda tanık vasıtasıyla kısa mesajın içeriği dosyada yer almış olacaktır.

Üçüncü yol ise, mesajı atan kişinin bunu mahkemede kabul ve ikrar etmesidir.

Boşanma davalarında mümkün olmasa da ceza soruşturmalarında iletişimin tespiti kararıyla kısa mesajlar kayıt altına alınabilir. Bunun için Ceza Muhakemesi Kanununda sayılan kasten adam öldürme, örgütlü suçlar gibi bazı ağır nitelikli suçların olması gerektiğini de ek bilgi olarak belirteyim.

Av.Ozan Kayahan