Kaynanaya Hakaret Boşanma Sebebi mi ?

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay’ın gelinin kaynanaya hakaret etmesi konusunda verdiği emsal bir karar dikkatleri çekti. Bu karara göre Yargıtay 2. Hukuk Dairesi , gelinin kaynanaya hakaret etmesini geçerli bir boşanma sebebi saydı. Sözkonusu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararında “gelinin yararına tazminata hükmedilmesinin doğru olmadığı görüşüne yer verildi.

Dosyada incelenen olaya göre , davacı kadın , açtığı boşanma davasında Bursa 6. Aile Mahkemesi , davalı kocayı kusurlu bularak davalı kocanın tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararı ise farklı ve hakkaniyetli oldu.

Yargıtay’ın kararına göre davalı kadının da eşine ve annesine hakaret ettiği, eşini tehdit edip fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Bu duruma göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-karşı davalı kadın, erkeğe göre ağır kusurlu olup, ağır kusurlu eş yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. maddelerinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. O halde kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilecek yerde yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.”

Bir başka deyişle davalı koca, davacı kadının da davacıya ve kayınvalidesine hakaret ettiği , ayrıca davalı kocayı tehdit edip şiddet uyguladığı yönünde şahit beyanlarını da dikkate almıştır. Yargıtay yaptığı kusur değerlendirmesinde davalı kocanın ağır kusurlu olmadığı , onun yerine her iki eşin de eşit kusurlu olduğuna karar vermiş ve bu durumda davacı kadının tazminat almasının mümkün olmadığına hükmetmiştir.
Bir başka olayda ise Ankara 5. Aile Mahkemesi , davalı kadının , kayınvalidesine hakaret içerikli tek bir kısa mesaj göndermesini boşanma sebebi olarak kabul etmemiştir. Yargıtay ise Mahkeme kararını bozmuş ve kararında “davalı kadının, davacıya ve annesine gönderdiği hakaret mesajları tepki boyutunu aşmıştır. Taraflar arasında birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte geçimsizlik oluşmuştur. Boşanmalarına karar verilmeliydi” diyerek yerinde bir karar vermiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin bu kararı geçmişte verdiği aynı veya benzer konudaki kararları ile uyum içinde . Örneğin Yargıtay , kadının, kayınvalidesine hakaret etmesini , veya erkeğin ailesine soğuk davranmasını geçerli bir boşanma sebebi olduğuna hükmetmiştir.

Av.Ozan Kayahan

Soru sormak ister misiniz?