ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Boşanmak, eşlerin yasal olarak evliliklerini sonlandırarak ayrılmaları demektir. Mahkeme tarafından kabul görecek geçerli bir boşanma nedeni olan eşler, çekişmeli boşanma davası açabilirler. Tarafların boşanma konusunda anlaşamaması, yapılacak olan anlaşmalı boşanma sözleşmesini eşlerden birinin onaylamaması ya da anlaşmalı boşanma davası açabilmek için gereken en az bir yıllık evlilik şartının bulunmaması halinde çekişmeli boşanma davası sürecine girilir.

Boşanma süreci içerisinde usul ve şekil yönünden birbirinden farklı olan boşanma davaları, eşlerin tüm konularda uzlaşmaları ya da uzlaşmamış olmaları durumuna göre değişmektedir. Çekişmeli boşanma davası, eşlerden birisinin boşanmak istememesi veya her iki eşinde boşanmayı istemesi ancak bir uzlaşmaya varamaması durumunda açılan boşanma davası türüdür. Çekişmeli boşanma davası sürecinde hukuki olarak iyi bir altyapıya sahip olmak gerekir.

Çekişmeli boşanma davası açarken dikkat edilmesi gereken en temel kurallardan biri aile hukuku konusunda yasa ve mevzuatın iyi bilinmesi olmalıdır. Aksi halde çekişmeli boşanmada eşlerin hak kaybı yaşaması çok sık görülür. Bu hak kayıpları arasında en başta varsa çocuğun velayeti, mal paylaşımı, tazminat ve nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi konular gelmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında tazminat alınamaması, varsa çocuğun velayetinin alınamaması, mal paylaşımında hak edilenden daha az miktarda pay alınması gibi birden fazla konuda hak kaybı yaşanabilir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası sürecinde bu konulara mutlaka dikkat edilmelidir.

Çekişmeli boşanma davasında en önemli unsurlardan biri de boşanma sebepleridir. Çekişmeli boşanma davası açılırken mahkemeye sunulacak olan boşanma sebepleri doğru bir şekilde ifade edilmelidir. Bu konuda kanunda belirtilen gereklilikler iyi bilinmelidir. Mesela aldatılan bir eşin boşanma davası açılabilmesi kanuna göre bu aldatmayı öğrendiği tarih esas alınarak 6 ay içinde çekişmeli boşanma davası açması gerekmektedir. Aksi halde aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı kaybolmaktadır. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için Türk Medeni Kanunu iyi bilinmelidir. Boşanma davalarında genel olarak boşanmak için gerekli olan nedenler iyi bilinmediği ve bu nedenlerin mahkemede ispatının yapılamadığı hallerde hakim davayı reddedebilir. Çekişmeli boşanma davasında, boşanmaya konu olan sebepleri ispat etmek ise davayı açan eşe aittir.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.