BOŞANMAK İSTEMEYEN HANIMLAR NE YAPABİLİR?

-Eşlerinden boşanmak istemeyen hanımlara eşleri tarafından boşanma davası açıldığında öncelikle dava dosyası işlemlerinin ve duruşmaların iyi bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü davalı hanımın takip etmediği bir davada, davacı eş lehine boşanmaya karar verilmesi ihtimali artmaktadır. Boşanmak istemeyen hanımın haklarının etkili bir şekilde savunulması için bir avukat yardımının alınması çok faydalı olacaktır. 

-Eğer boşanmak istemeyen hanımın avukat tutacak gücü yoksa bulunduğu ilin barosunun adli yardım servisine müracat ederek kendisine ücretsiz bir avukat verilmesini isteyebilir.

-Eşinin açtığı boşanma davasında hanımlar kendileri ve çocukları için tedbir nafakası isteyebilirler. 

-Eşin , hanımının geçimini temin etmediği durumlarda , hanım , kendisi ve çocukları için nafaka davası açabilir. 

-Hanımın ve-veya çocukların eşi tarafından dövüldüğü , tehdit edildiği , parasız veya  hayatının tehlikede bırakıldığı , cinsel şiddet uygulandığı veya ruh sağlığının bozulduğu durumlarda Aile Mahkemesinden koruma kararı talep etmek mümkündür. Aile Mahkemesine koruma kararı talebi harca tabi değildir. Koruma kararında, diğer eşin yapmaması gereken hususlar belirtilir. Örneğin eşi hakkında evden uzaklaştırma kararı verilebilir. Eşin bu koruma kararına uymaması halinde ilk defasında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanır. İkinci ve sonraki tekrarlarda ise diğer eş hakkında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi uygulanır. 

Av.Ozan Kayahan

.