BOŞANMADA “MANEVİ TAZMİNAT” NEDİR?

Boşanmaya sebep olan olaylar eşlerden birinin kişilik hakları yani şerefi, haysiyeti, itibar ağır bir şekilde yara aldıysa Medeni Kanun bunu bir nebze de olsa telafi etmek için manevi tazminat uygulamasını düzenlemiştir. Böylelikle manevi tazminat, mağdur olan eşteki intikam arzusunu söndürmeyi amaçlar.

Manevi Tazminatın şartları şunlardır:

a) Manevi Tazminat Talep Edilmelidir

Hakimin taleple bağlılığı kuralı burada da aynen geçerlidir. Bu sebeple hakim, manevi tazminat şartları oluşsa dahi talep edilmediği sürece manevi tazminata karar veremez. Manevi tazminat boşanma davasının her aşamasında istenebilir. Ayrıca boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren  1 sene içerisinde istenebilir. Bu tarihten sonra istenemez. Bundan başka manevi tazminat bölünemez. Yani kısmen isteyip kalan kısmı için haklarını saklı tutmak mümkün değildir.

b) Boşanma kararı verilmiş olmalıdır

Manevi tazminata karar verilebilmesi için bir diğer koşul da boşanma kararı verilmiş olmalıdır. Boşanma kararı verilmeden manevi tazminata karar verilmesi mümkün değildir.

c) Manevi tazminat talep edenin kusursuz veya az kusurlu olması gerekir

Maddi tazminat ile manevi tazminat kusur yönüyle aynı koşulları taşımaktadır. Manevi tazminat talep edenin diğer eşe nazaran hafif kusurlu olması veya kusursuz olması yeterlidir. Hakim her olayı kendi içinde her iki tarafın kusurlu fiillerini kıyaslayarak bu sonuca ulaşacaktır. Ancak ağır kusurlu olan eş, hafif kusurlu eşten manevi tazminat isteyemeyecektir. Eşit  veya tam kusurlu eş, manevi tazminat isteyemeyecektir.

d) Kendisinden Manevi Tazminat Ödenmesi İstenen Eş Daha Fazla Kusurlu Olmalıdır

Hakim, manevi tazminata hükmederken kendisinden manevi  tazminat istenen eşin kusurunu da göz ardı etmez. Eğer tazminat ödemesi istenen eş, boşanmaya sebep olacak derecede kusurlu ise (ve diğer koşulların varlığı halinde) mahkeme bu eşin manevi tazminat ödemesine karar verir. Burada bahsettiğimiz kusur, tazminat ödemesi istenen eşin diğer eşe nazaran daha kusurlu olması halidir. Hakim tarafların kusurlarını değerlendirirken kesinleşmiş bir boşanma kararı varsa bunu da dikkate alır.

e) Manevi Tazminat Talep Eden Eşin Kişilik Hakları Saldırı Sonucu Zedelenmiş Olmalıdır

Manevi tazminat isteyenin bunu alabilmesi için diğer eş tarafından kişilik haklarına saldırıda bulunulmuş olması gerekir. Yargıtay kararlarında kişisel haklar, kişinin yaşamı, onuru, sağlığı, saygınlığı, özgürlüğü olarak tanımlanmıştır. Bu haklara yönelik fiiller, kişilik haklarına açık bir saldırı oluşturur.

Av. Ozan Kayahan

Etiketler: , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.