BOŞANMA TEBLİGATI KAÇ GÜNDE GELİR?

Bir kişinin hakkında boşanma davası açıldığında mahkeme; davacı ve davalıya bir tebligat gönderir. Tensip tutanağı denilen bu tebligatta taraflara ilk duruşmanın görüleceği güne kadar ne yapılması gerektiğini anlatılır. Boşanma davası açıldığında tarafların yani davacı ve davalı ilk olarak boşanma tebligatı ne zaman gelir sorusunu sormaktadır.

Hakkınızda bir boşanma davası açıldığında bu durumu bildiren tebligat, davayı açan tarafın boşanma dilekçesi ile birlikte yine davacının mahkemeye bildirdiği size ait adresinize gönderilir. Boşanma tebligatı kaç günde gelir sorusu karşısında mahkemenin iş yükü göz önüne alınarak cevap verilmelidir. Boşanma davasında gönderilen tebligat, davacı tarafın isteği üzerine masraflarını karşılaması kaydıyla normal veya acele posta servisi üzerinden gönderilir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununda (HMK) değişiklik yapılmasıyla birlikte, boşanma dilekçesi verildikten sonra mahkemenin duruşma günü vermesi daha geç olamaya başlamıştır. Boşanma tebligatı ne zaman gelir sorusu karşısında HMK’da ki bu usullerin ne olduğunu da bilmek gerekir. Yürürlükten kalkan eski usulde dava açıldıktan sonra tutanak hazırlanır ve aynı zamanda duruşma günü verilirdi.

Hukuk Muhakemeleri Kanununda 2011 yılında değişikliğe gidilerek yeni bir usule geçilmiştir. Yeni usulde hazırlanan tensip tutanağı ile birlikte dava dilekçesi davalıya tebliğ ediliyor. Tebliğin ardından davalının cevap dilekçesi isteniyor ve ardından davacının cevaba cevap dilekçesi alınıyor. Son olarak ise davalının ikinci kez cevap dilekçesi verme hakkı bulunuyor. Boşanma dilekçesinin verilmesi, karşı tarafa tebliğ edilmesi ve diğer safhaların tamamı göz önüne alındığında bu süreç 6 ay gibi bir zaman dilimi içinde gerçekleşmektedir. Şayet bu tebligatların adrese ulaşmasında bir aksaklık yaşanırsa süre 6 ayı geçerek daha da uzayabilir.

Boşanma tebligatı kaç günde gelir sorusu karşısında bahsettiğimiz sürenin kısalabilmesi için bazı yöntemler izlenebilir. Bu yöntemler arasında tebligatların acele posta servisi ile yapılması, dilekçelerin mahkeme kaleminde tebliğ edilmesi ve davalının cevap dilekçesi vermemesi gibi durumlar süreyi kısaltmaya yarar. Bu yöntemler izlenildiğinde duruşma gününün kısa sürede verilmesi mümkün olabilir. Açıkça ifade etmeliyim ki, boşanma davasında duruşma gününü daha erkene alabilmek için dava dosyasının çok iyi takip edilmesi gerekir. Bu konuda bir avukattan hukuki destek alınması tarafların yararına olacaktır.

Burada bir hatırlatma yapmakta daha fayda var. Boşanma davasında gelen tebligatta duruşma günü, saati ve yeri yazılıdır. Bu bilgiler tebligat zarfının içinde değil üzerinde yazılıdır. Bu nedenle zarfı açarken dikkatli olun ve yırtmamaya özen gösterin. Zarfın üzerinde davanın açıldığı mahkemenin adı ve dosya esas numarası da vardır. Yapacağınız tüm işlemlerde mahkemeden bilgi almak ya da dilekçe vermek gibi durumlarda bu numarayı kullanacağınızı unutmamalısınız.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.