BOŞANMA SÜRECİ NASIL İŞLER?

Boşanma davası açmak ve boşanma sürecini iyi takip etmek gerekir. Boşanma sürecinde eşlerin haklarının korunmasında, dava sürecinin düzenli takibi ve dava sonucunda mahkemenin vereceği karar doğrultusunda bazı hukuki işlemleri yerine getirmek gerekir. Kanun ve mevzuatın bilinmemesinden kaynaklanan durumlarda boşanma davası süreci bir çıkmaza girebilir.

Boşanma süreci, eşlerden birinin son altı aydan beri birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan aile mahkemesine dava açmasıyla başlar. Boşanma sürecini başlatmak için öncelikli olarak bir dilekçeyle neden boşanma istenildiğini açıkça belirtmek gerekir. Yani boşanma kararına sebep olan olaylar açıkça anlatılır. Boşanmayla ilgili açılacak davada boşanma istemi, nedeni ve gerekçesinin yanı sıra tazminat, nafaka ve velayet konularında talepte bulunulur.

Boşanma sürecinde hakim, talepleriniz hakkında inceleme yapacak ve buna göre bir karar verecektir. Boşanma süreci, yapılacak olan yargılamada hakimin tarafları dinlemesi ve her iki eşin de öne süreceği delilleri değerlendirmesiyle devam eder. Sonrasında hakim kararını verir.

Kısaca ifade edecek olursak boşanma süreci, boşanma davası açmak amacıyla hazırlanan dava dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlar. Boşanma süreci, davanın kabulü ya da reddi yönünde çıkacak kararın kesinleşmesiyle son bulur. Boşanma sürecinde ilk olarak davacı eşin dilekçesi alınır ardından da davalı olan eşin cevap dilekçesi vermesi istenir. Eğer davalı olan eş cevap dilekçesi vermez ise dava dilekçesindeki olayları inkar etmiş sayılır. Cevap dilekçesiyle birlikte davalı eş delil – tanık listesi vermezse tanık dinletme hakkını kaybeder.

Daha sonraki aşamada ise davalının verdiği cevaba karşı davacının cevap dilekçesi ve tekrar davalının ikinci kez vereceği cevap dilekçesi alınır. Tüm bunların ardından ön inceleme duruşması yapılır. Diğer duruşmalarda ise tanıklar dinlenir ve deliller toplanır.

Boşanma sürecinin devam ettiği bu duruşmalar da, hakim eşlerin beyanlarını, tanıkların beyanlarını, mahkemeye sunulan delilleri ve ispatları hakkında gerekli incelemeleri yaparak boşanma kararını verir. Boşanma kararının verilmesinin ardından gerekçeli karar yazılır.

Boşanma sürecinin bu kısmında ise gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Şayet taraflar kararı temyiz etmezler ise yani İstinaf Mahkemesine götürmezler ise boşanma kararının kesinleşmesi yapılır. Boşanma süreci burada sona erer ve eşler yasal olarak boşanır. Ve son olarak mahkeme tarafından boşanma kararı nüfus müdürlüğüne gönderilir. Eşler bunun ardından ilgili nüfus müdürlüğüne giderek kimliklerini değiştirebilirler.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.