BOŞANMA SEBEBİ OLARAK ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK (2. BÖLÜM)

c) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma davası açabilmek için davacının kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir.

Evliliğin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma davası açabilmek için yaşanan olaylar açısından kusursuz olmaya gerek yoktur. Kusurlu eşler de bu boşanma sebebine dayanarak dava açabilirler. Ancak davacının kusuru daha ağır ise davalının buna itiraz hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda davalı, davacının daha fazla kusurlu olduğunu tanıklarıyla ve diğer delilleriyle kanıtlayabilir. Hakim de davacının daha fazla kusurlu olduğu kanaatinde ise davacının davası reddedilebilir. Zira kimse kendi kusuruna dayanarak bir hak talep edemez. Mesela davacı koca, eşini başka bir kadın ile aldatmış ve eşinin bu kadın ile yaşamasını istemiş ve bunun için dövmüş ise davalı kadın de yediği dayak üzerine davacı kocaya hakaret etmesi buna misal olarak verilebilir. Zira davacı koca eşini aldatmış, aldattığı kadınla birlikte yaşayacaksın demiş ve kabul etmeyince eşini dövmüştür. Buna karşılık davalı kadının kusuru eşine hakaret etmesidir. Bu durumda davacı koca ağır kusurlu davalı kadın ise daha az kusurludur. Dolayısı ile davacı kocanın açtığı boşanma davası reddedilecektir. Boşanma davasını kadın açarsa boşanma davası kabul edilecektir.

Boşanma davasında tarafların kusuru konusunda hakim her olayı bağımsız bir şekilde değerlendirerek karar verir. Hakim, tarafların sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarını, değer yargılarını ve hayata bakışlarını da dikkate alarak kusuru tespit eder. Her birey benzersiz olduğu gibi her evlilik de benzersiz olacağından bu konuda katı kurallar koymak mümkün değildir. Burada da hakimin geniş bir takdir hakkı vardır.

Bir başka önemli husus da şudur: Bazen evlilikte yaşanan yıkıcı gelişmelerde ağır kusurlu olan taraf boşanma davasını açabilir. Daha az kusurlu olan davalı taraf ise evliliğin devam etmesinin mümkün olmayacağını, artık bu evlilikten kimseye hayır gelmeyeceğini bilmesine rağmen boşanma davasının reddini talep edebilir. Eğer hakim, davalının evlilik birliğinin devam ettirme amacında olmadığını, sırf intikam alma amacıyla davacıya zorluk çıkarttığı kanaatine varırsa davacının davasını kabul ederek tarafların boşanmasına karar verebilir. Aksi kanaatte ise davayı reddeder. Hakimin delilleri geniş takdir yetkisi burada kendisini göstermektedir.

Etiketler: , , , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.