BOŞANMA DAVASINDA VERİLECEK MAHKEME KARARI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş olan boşanma hukuku, eşlerin evlilik yaşantısını düzenleyen, müşterek çocukların mevcut durumlarını ve geleceklerini koruma altına alan ve eşlerin karşılıklı olarak hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalı olarak yer almıştır. Belirli sebeplerden dolayı aynı evi paylaşamayacak duruma gelen çiftler boşanma kararı alarak, bu kararlarını mahkemeye iletirler.

Tarafların ya da taraflardan birinin mahkemeye sunduğu boşanma nedenleri ise özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olmak üzere ayrılmaktadır. Zina, Terk, Akıl Hastalığı, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranışlar özel boşanma nedenlerinden sayılırken evliliğin temelinden sarsılması nedeni de genel boşanma sebebi olarak kanunda belirtilmiştir.

Ancak boşanma davalarında en büyük sorun mahkemenin boşanma davasında nasıl bir karar vereceğidir. Çünkü Türk hukuku daima aileyi korumayı amaçladığı için hakimler de aile birliğinin tamamen parçalanmamasını öngörmüşlerdir. Boşanma davalarında hakim, “Boşanma, Ayrılık ve Davanın Reddi” şeklinde karar verebilme yetkisine sahiptir. Eğer boşanma kararı verilirse evlilik birliği resmi olarak bitmesinin yanında evlilik birliğinin ayakta durabileceğine inandığı için hakim ayrılık kararı verdiğinde evlilik birliği devam edecektir. Diğer yandan eşler 1-3 yıl arasında ayrılık kararıyla yaşamak durumundadırlar.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.