BOŞANMA DAVASINDA MAL PAYLAŞIMI

Boşanma, çeşitli nedenlerden dolayı iki tarafın karar alarak resmi olarak evlilik birliklerini bitirmesidir. Boşanmak isteyen taraflar anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası olarak boşanma sürecini yaşamaktadırlar. Boşanma sırasında tarafların birçok konuya karar vermeleri gerekmektedir. Bunların başında ise mal paylaşımı gelmektedir. Birçok çiftin genel sorunu ise bu gibi durumlarda mal kaçırma olayının yaşanmamış olmasıdır.


Boşanma durumu kesinleşmeden ise mal paylaşımı yapılması söz konusu olamaz. Başka bir deyişle boşanma davası bitmeden ev, araba, banka hesabı, yazlık, kışlık ve arsa gibi gayrimenkul değerlerin tespiti yapılamayacağı gibi malların bölüşümü de yapılamaz. Mal paylaşımlarında daha çok, tarafın katkı alacağı bedel talep edilir ve alacaklı olduğu katkı payı bedeli istenebilir. Medeni Kanun gereğince göre kişisel mal sayılan ve edinilmiş malların tasfiye edilmesi söz konusu edilemez. Buna göre;

* Taraflardan sadece birinin kullanımına yarayan eşya

* Taraflardan birinin karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği mal varlığı

* Manevi tazminat alacakları

* Kişisel mallar yerine geçen değerler

Çiftler eğer boşanma kararı almışlar ise kendi aralarında mal paylaşımı konusunda uzlaşmaya varabilirler. Ancak boşanma davası sırasıyla birlikte mal paylaşımı davası beraber açılırsa boşanma davasının sonucunun beklenilmesi gerektiğini unutulmamalıdır.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.