BOŞANMA DAVASINDA KISA MESAJ İÇERİKLERİ ÇIKARILAMAZ

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135. Maddesinin 1. Fıkrasında

“Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir.Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır.” demektedir.

Yine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 135. Maddesinin 6. Fıkrasında Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir: (1)a)Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),

2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),

3. İşkence (madde 94, 95),

4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),

5. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),

7. Parada sahtecilik (madde 197),

8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),

9.  Fuhuş (madde 227, fıkra 3), (1)

10. İhaleye fesat karıştırma (madde 235), (1)

11. Rüşvet (madde 252), (1)

12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (madde 282), (1)

13. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315), (1)

14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337) suçları. (1)”

demektedir.

Bu fıkralara göre kural olarak cep telefonu operatörleri kısa mesaj içeriklerini kayıt altına alamazlar ve arşivleyemezler. Böyle bir uygulamanın yapılabilmesi için öncelikle bir suç işlendiğine dair kuvvetli bir şüphe gerekmektedir. Bir başka anlatımla kısa mesajların kaydedilebilmesi için öncelikle bir ceza soruşturmasının veya kovuşturmasının bulunması şarttır. Sonrasında savcının talebi ve hakimin kararı gerekmektedir. Oysa ki boşanma davası , ceza soruşturması veya kovuşturması değildir. Boşanma davası bir hukuk davasıdır. Bu sebeple boşanma davası dosyalarında kısa mesajların içeriklerinin Aile Mahkemesince istenmesi (iletişimin tespiti) kanunen mümkün değildir.

Kaldı ki savcının talebi ve hakimin kararı , ancak yukarıda sayılan kasden adam öldürme, örgütlü suçlar, casusluk, fuhuş, rüşvet, uyuşturucu, parada sahtecilik gibi ağır ceza gerektiren suçlar için olabilir.

Boşanma davasında Aile Mahkemesinin isteyebileceği bilgiler, eşlerden birinin adına kayıtlı olan hattan gönderilen kısa mesajı alan cep telefon numarası, mesajın atıldığı saat, mesajın atıldığı yer (lokasyon)  gibi bilgilerdir.

Av. Ozan Kayahan

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.