BOŞANMA DAVASINDA İŞTİRAK NAFAKASI

Çeşitli nedenlerle aynı evi paylaşmayı sürdüremeyecek noktaya gelen çiftler, birlikte karar alarak ya da bir tarafın mahkemeye başvurmasıyla boşanma sürecine girilir. Boşanma nedenleri olarak birçok unsur Medeni Kanun’da açıkça tanımlanmıştır. Boşanma davaları ise anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası olarak iki çeşitte görülmektedir. Eğer her iki taraf kendi arasında her şey de anlaşmaya vardıysa anlaşmalı boşanma davası, eğer taraflardan biri kendi başına diğer tarafı mahkemeye veriyorsa çekişmeli boşanma davası olmaktadır.

Boşanma davalarında ya da ayrılık durumlarında eğer müşterek çocuk varsa velayetin bırakıldığı tarafa ve çocuğun yetiştirilmesi, bakımı ve giderleri için iştirak nafakası ödenmektedir. Medeni Kanunu’n 182. Maddesine göre velayeti kendisine verilmeyen eş çocuğun her türlü masrafını karşılamak için yani sağlık, eğitim ve bakım giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. İştirak nafakasının miktarı ise ödeyecek kişinin ekonomik gücü doğrultusunda belirlenir. Aslında iştirak nafakasının konusu çocukların korunması, bakımı, eğitimi ve sağlıklı büyümesini gerektirmektedir. Bu sebeple velayeti kendisine bırakılan taraf, çocuğu için nafaka talebinde bulanmasa bile hakim, nafakayı belirleyecektir.

İştirak nafakası mahkeme hükmünün kesin olduğu tarihten itibaren ödenmeye başlanır ve çocuğun ergin olması ile sona ermektedir. İştirak nafakası için görevli mahkeme ise Aile Mahkemesi olmakla birlikte yetkili mahkeme de boşanma davasına göre tayin olacaktır. Bu açıdan bakıldığında da yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri ya da dava açmadan önce son 6 aydır birlikte oturdukları yer mahkemesi olarak belirtilmiştir.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.