BOŞANMA DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİRE KARAR VERİLEBİLİR Mİ?

Evet verilebilir. İhtiyati tedbir Hukuk Muhakemeleri Kanun’un 389. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre uyuşmazlık konusu hakkında 389. Maddede sayılan hallerden en az birinin bulunması uyuşmazlık konusu üzerine ihtiyati tedbire karar verilmesini gerektirir. Bu haller şunlardır :

Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin

1)     önemli ölçüde zorlaşması

2)    ya da tamamen imkansız hale geleceğinden endişe edilmesi

3)    ya da gecikme sebebiyle bir sakıncanın doğacağından endişe edilmesi

4)    ya da gecikme sebebiyle ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi

uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilmesi için yeterlidir.

Uygulamada ihtiyati tedbir kararları en çok gayrimenkuller, motorlu araçlar, banka hesapları hakkında verilmektedir. Örneğin eşinden tazminat talep eden kişi, dava sonunda yukarıda sayılan 4 sebepten en birinin varlığı sebebiyle bu hakkına kavuşamama ihtimali varsa eşinin adına kayıtlı olan dairesine, otomobiline ve banka hesapları hakkında ihtiyati tedbir konulmasını talep edebilir.

İhtiyati tedbir talebi boşanma davası açılmadan önce yetkili ve görevli mahkemeden istenebilir. Bir başka ihtimal boşanma davası açıldıktan sonra davanın görüldüğü mahkemeden de ihtiyati tedbir talep edilebilir.   İhtiyati tedbir, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder.

Av. Ozan Kayahan

.