BOŞANMA DAVASINDA HAKLILIĞIMI HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDEBİLİRİM?

1) Boşanma davasında en sık kullanılan delil, tanık beyanlarıdır. Her şeyden önce tanık beyanları görgüye dayanmalıdır. Eşlerden veya üçüncü kişilerden aktarılan olaylar boşanma davasında dikkate alınmaz.

Bir tanığın doğruyu ve gerçeği söylemiş olması asıldır. Bir tanığın yalan söylediğine dair inandırıcı deliller bulunmadıkça o tanığın gerçeği söylemiş olduğu varsayılır. Ayrıca dava dosyasındaki diğer delillerle karşılaştırıldığında inandırıcı olmayan tanık beyanlarına itibar edilmez.

2) Bir diğer ispat aracı da zabıta araştırmasıdır. Zabıta araştırmasından kasıt, polis veya jandarma araştırmasıdır. En çok yapılan zabıta araştırması eşlerin ekonomik durumunun araştırıldığı “sosyal ekonomik durum araştırması”dır. Bunun dışında mahkemenin istediği başka konularda da zabıta araştırması yapılır.

3) Dava dosyaları da önemli bir ispat aracıdır. Özellikle ceza ve icra dosyaları, savcılık soruşturma dosyaları, reddedilen boşanma davası  dosyaları en çok kullanılan araçlardandır.

4) Boşanmaya sebep olan olayların gerçek olduğunu gösteren her türlü belge boşanma davasında kullanılabilir. Örneğin : Fotoğraf, video kaydı, mektup, film, günlük, fatura.

5) Eşlerden birinin ekonomik durumunu öğrenmenin bir yolu da mahkemenin bankalara yazı yazmasıdır. Böylelikle eşlerden birinin hesap dökümleri veya kredi kartı ekstreleri istenebilir.

Av. Ozan Kayahan

Soru sormak ister misiniz?