BOŞANMA DAVASINDA HAKİM NEYE DİKKAT EDER?

Boşanmak isteyen eşlerin, açacakları davada merak ettikleri hususlardan biride boşanma davasında hakim neye dikkat eder konusudur. Bu soruya cevap arayan eşlerin bilmesi gerekenler arasında bazı hususlar öne çıkmaktadır. Hakim, boşanmaya neden olan olaylar ve bu olayların evlilik içinde nasıl geliştiği gibi konularda inceleme yapar ve taraflara bu yönde sorular sorabilir.

Boşanma davaları hem maddi hem de manevi olarak zor bir süreçtir. Hakim, boşanmak isteyen eşlerin öne sürdüğü boşanma nedenleri inceleyip araştırarak evlilik birliğinin niçin sarsıldığı ve kusurun hangi eşte olduğuna karar vermek için belli başlı konular üzerinde durur. Burada hakim, eşlerin evlilikteki kusurlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır ve bir kusur değerlendirmesi yapar. Boşanma davasında hakimin dikkat edeceği bu hususlar, boşanmadan kaynaklanacak olan maddi ve manevi sonuçlara etki edeceğinden davanın aydınlatılması ve eşlerin kusur oranlarını ortaya çıkarmak adına önemlidir.

Hakim, boşanma davasında gerek gördüğü konularda araştırma yapabilmek için taraflara farklı sorular yöneltebilir. Bu sorular davanın içeriğine göre değişiklik gösterir. Mesela aldatma nedeniyle boşanma davası görülüyor ise hakim, aldatmanın ne zaman yaşandığı, aldatmaya dair delillerin neler olduğu, tarafların neler talep ettiği gibi konularda farklı farklı sorular yöneltebilir. Boşanma davasında hakim neye dikkat eder sorusunun tek bir cevabı yoktur. Boşanma davasının içeriğine göre hakim bir çok konu üzerinde farklı noktalara dikkat edebilir.

Kanunda, boşanma nedenleri arasında yer alan ‘hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı’ gibi durumlarda da hakim bir takım araştırmalar yapar. Akıl hastalığı öne sürülerek boşanma davası açılmış ise hakim, bu kişinin gerçekten akıl hastası olup olmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumundan bir rapor alınmasını ister. Şayet suç işleme iddiasıyla boşanma davası açılmışsa hakim bu kez, bu konuda herhangi bir mahkumiyet kararı olup olmadığını araştırır. Hakim, boşanma sebebinin terk olması durumunda da kanunda var olan terk koşullarının oluşup oluşmadığına bakar.

Bunların dışında boşanma davasında, eşlerin varsa müşterek çocuklarıyla ilgili olarak velayet konusu da hükme bağlanır. Hakim, çocuğun velayeti konusunda karar verirken bazı konuları göz önüne alır. Bunlar arasında çocuğun maddi ve manevi olarak daha iyi bir yaşam süreceği yerde kalması, arkadaşlarından, okul çağında ise okul çevresinden ayrılmaması gibi konular araştırılır. Şayet çocuk kendini ifade edebilecek bir yaşta ise yani konuşup derdini anlatabiliyor ise hakim çocuğunda fikrini alır. Bu etkenlerin hepsini inceleyen hakim, takdir yetkisini kullanarak çocuğun velayetinin hangi eşe verileceğini kararlaştırır. Ayrıca eğitim, beden ve ruh sağlığı, barınma, güvenlik konuları da iyice araştırılır. Bu konuda tanıklar dinlenir, pedagog ve sosyal hizmetler görevlilerinden de rapor alınabilir.

Çekişmeli boşanma davaları, daha uzun ve farklı bir süreçtir. Çekişmeli boşanma davasında hakim neye dikkat eder denildiğinde ise önümüze bir çok konu çıkmaktadır. Bu konuların başında boşanma nedeni olarak öne sürülen iddianın ispatı gelmektedir. Ayrıca diğer yasal prosedürlerin yerine getirilip getirilmediği konusu vardır. Bu durumlarda her iki taraf da kendi iddiaları üzerinden davayı sürdürürler. Hakiminin buradaki amacı boşanma için yeterli bir neden olup olmadığının anlaşılması ve yine eşlerin kusur oranlarının belirlenmesidir.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim neye dikkat eder denildiğinde cevabı basit olmaktadır. Çünkü eşler aralarında anlaştığı için hakim boşanmayı gerektiren olayların incelenmesine gerek duymaz. Hakim, anlaşmalı boşanma davalarında tarafları huzurunda görmek ister. Boşanmaya dair taleplerini alır. Ayrıca tarafların özgür iradeleri ile boşanmak isteyip istemediğine bakar. Örneğin eşlerden birinin tehditle boşanmayı kabul ettiği izlenimi doğarsa hakim, davayı reddeder.

Hakim, taraflara boşanmak isteyip istemediklerini, boşanma sonrası maddi ve manevi tüm konularda anlaşma içinde olup olmadıklarını sorar. Anlaşmalı boşanma davasında hakim neye dikkat eder sorusuna verilecek ilk cevaplardan biride boşanma protokolü olacaktır. Bu protokolü inceleyen hakim, her iki eşinde bu protokolü kabul edip etmediklerini tekrar sorar.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.