BOŞANMA DAVASI NEDENLERİ: TERK

Boşanma, çiftlerin aile mevcudiyetlerini devam ettiremeyeceklerine karar verip mahkemeye başvurmalarıyla başlamaktadır. Kimileri anlaşmalı boşanmayı tercih ederken kimileri de çeşitli nedenlerden dolayı çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir.

Medeni Kanunumuz boşanma  sebepleri ise 161-166. Maddeler arasında tanımlanmıştır. 166.madde dışında diğer tüm maddeler boşanmanın sebeplerini özel olarak düzenlemektedir. Boşanma davalarında mahkemelere başvurulan nedenlerin başında “terk” gelmektedir. 164. Maddede ise eşlerden birinin, evlilik birliğinden doğan sorumlulukları yerine getiremeyip terk ettiği ve haklı bir neden olmadan müşterek evlerine dönmediği durumlar terk olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca haklı bir neden olmaksızın ortak konuta girmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılmaktadır.

Boşanma davalarında terk nedeninden dolayı boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve bu ihtardan 2 ay geçmedikçe dava açılamamaktadır. Ancak bu süre içerisinden terk eden eş eve geri dönerse dava düşer. 6 aylık süreden sonra da istenildiği zaman boşanma davası açılabilmektedir.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.