BOŞANMA DAVASI NEDENİ: HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

Kendi kararıyla, sevgi ve saygı çerçevesinde evlilik hayatına başlayan çiftler çeşitli faktörlerin etkili olmasıyla aynı evi paylaşamayacak duruma gelirler. Boşanma kararı alarak ise bu durumu resmi bir şekilde halletmeye çalışırlar. Boşanma davasında, dava açan taraf ya da taraflar belirli nedenler öne sürerek evliliklerini bitirmek isterler. Günümüzde ise birçok çiftin boşanma nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasını göstermektedir. Ancak başka nedenler de boşanma nedeni olarak Medeni Kanun’da yer almıştır. Bu nedenler arasında yer alan Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış boşanma nedeni olarak sayılır.

Eşlerden biri kendisinin hayatına kast edilmesi veya kendisine oldukça kötü davranılması ve onur kırıcı bir harekette bulunulması söz konusu olduğunda kanun tarafından kusurlu sayılan eşe karşı boşanma davası açabilme hakkına sahiptir. Eğer eşlerden biri diğerinin hayatına kast etmesi neden göstermek için yeterli olmasının yanı sıra kötü davranışların uzun süre devam etmesi gerekmektedir. Onur kırıcı davranış ise somut bir durum sayıldığı için yaşanılan olayın niteliğine ve eşlerin sosyal durumuna göre farklılık göstermektedir. Soyut kavram sayılan bu nedenleri ispatlanmasında eşlerin sosyal statüsü, yaşadıkları çevre ve toplumca kabul görmüş davranışların göz önünde bulundurulması gerekir. oluşumundan 5 yıl geçmesiyle dava düşmektedir.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.