BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma, evlilik süresinde eşlerden birinin ya da her iki tarafın da isteği üzerine hakimin kararıyla evlilik birliğinin ortadan kalkmasıdır. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri temelinden sarsılmış olduğunda, eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedir.

Boşanmaya kesin karar verildikten sonra birtakım prosedürleri izlemek gerekmektedir. Öncelikle boşanma davası, eşlerden birinin ikametgahında, son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerin mahkemesinde ya da aile mahkemesinde açılabilmektedir. Yabancı uyruklu biriyle evlenenler için, bulundukları ülkenin mahkemesi bu davayı kabul etmişse, Tükiye’de de bir tanıma tenfiz davası açılması gerekir. Başka bir ülkede boşanma gerçekleşmiş ise, Türk mahkemesinden de bunun tescil edilmesi gerekir.

Boşanma davası açmak için nüfus ve adres bilgileri yeterli olmaktadır. Davacı boşanma isteğini ve gerekçelerinin yazıldığı dilekçeyle bu istediğini dile getirir. Eğer avukat aracılığıyla boşanma davası açılacaksa avukata verilecek boşanma vekaletnamesi verilmelidir. Vekaletnamede fotoğraf olması zorunludur. Ayrıca avukata boşanma vekaletnamesi çıkartırken avukatın adı, soyadı, büro adresi, vergi dairesi ve TC kimlik numarası bilgilerinin de yanınızda olması gerekir. Açılan boşanma davasında maddi-manevi tazminatı ve gerekçeyi belirtmekte fayda vardır. Çünkü mahkeme ona göre gerekli belgeleri toplayacaktır. Karşı tarafın adresini de dilekçeye yazmak gerekmektedir. Çünkü mahkeme ileriki aşamada karşı tarafın mali ve iştimal durumunu belirlemek için onun bulunduğu adresten polis marifetiyle gelir durumunu, mal varlığını belirleyecektir. Bu belirleme nafaka ve tazminat gibi konularda yönlendirici olacaktır.

En az 1 yıl süren evlilik birliğinde ise, her iki tarafın birlikte başvurması veya bir tarafın diğerinin davasını kabul etmesi durumunda, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılmaktadır. Bu durumda boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekir. Ayrıca boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması da şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilme yetkisine sahiptir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanma hükmü olunur.

Boşanma davası için basit bir dilekçeyle halledilebilmektedir. Fakat söz konusu olan anlaşmalı boşanma dahi olsa, tarafların haklarının korunması adına bir protokol yapılması gerektiğinden, çok küçük konular bile problem olarak karşınıza çıkabilir. Bu konuda uzman olan avukat yardımıyla bunları çözmek çok daha kolay olacaktır. Ayrıca hakim ‘boşandınız’ demesiyle tamamen boşanmış sayılmazsınız. Mahkemenin kararı kesinleştirmesi, kararın temyizden geçmesi, ve nüfus müdürlüğüne gerekli talimatın yazılması gibi işleri avukatın yapması çok daha kolaydır.

Etiketler: ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.