BOŞANMA DAVASI AÇMA

Evlilik birliğini sürdürmek istemeyen çiftler, boşanma davası açmak için ilgili aile mahkemesine başvurmalıdır. Anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanma davası açmak isteyen eşlere ilk tavsiyemiz bir avukattan hukuki destek almaları olacaktır.

Hukukumuzda boşanma davası açma iki şekilde olmaktadır. Bunlar kanunda, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası açmak olarak tanımlanmıştır. Boşanma davası açmak için görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Boşanma davası her zaman, davanın açıldığı yerin ilgili Aile Mahkemesi Hakimliğinde görülür.

Boşanma davasını açmak isteyen eş, eşiyle birlikte son 6 ay içinde oturduğu yerin bağlı olduğu adliyeye gitmelidir. Aksi durumda dava yetkisiz bir mahkemede açılmış olur ve reddedilir. Bu durumda boşanma davasının açıldığı mahkeme dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi konusunda karar verecektir. Dolayısıyla bu şartlarda 6 ay civarı bir zaman kaybı yaşanacak ve davanın uzamasına neden olacaktır.

Boşanma davası açmak için gerekli olan ilk şey elbette bir boşanma dilekçesidir. Günümüzde insanlar her şeyi internet üzerinden araştırdığı için haliyle boşanma davası açmak için dilekçe örneği de en çok arananlar arasında yer alıyor. İnternette yapılan aramalarda birçok boşanma dilekçesi örneği bulmak mümkün olacaktır. Ancak her örnek dilekçe sizin durumunuzu anlatmaya yeterli olmayabilir. Boşanma davası açmak için hazırlanacak dilekçe sizin yaşadığınız olayları ifade etmelidir. Kısaca her davanın ve dolayısıyla hazırlanacak dilekçenin farklılıkları vardır. Ve önemle belirtelim boşanma dilekçesindeki eksiklikler davayı kaybetmenize sebep olabilecektir.

Boşanma sebepleri kanunda açıkça ifade edilmiştir. Boşanma davası açmak isteyen eşlerin internetten gelişigüzel bulup hazırladığı dilekçede boşanmak için öne sürülen sebepler sizin durumunuza uygun olmayabilir. Dolayısıyla davada reddedilir. Bu konuda bir avukata danışmanız her zaman faydanıza olur.

Boşanma davası açılırken kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden en az birinin bulunması gerekir. Kanunda ne gibi durumların boşanma için gerekli olan haklı nedenler olduğu açıkça ifade edilmiştir. Ayrıca kanunda boşanma nedenleri, özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak da ayrılmıştır. Bu nedenler arasında ‘zina, hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ sayılabilir. Kanunda yer alan haklı boşanma nedenlerinden en az birine sahip olan eşler, boşanma davası açabilir.

Boşanma davası açmak için boşanma dilekçesi mahkemeye verilir. Mahkeme boşanma dilekçesini inceleyip, boşanma nedenlerine bakar ve davacı ile davalıya tensip tutanağı isimli bir belge gönderir. Bu tensip tutanağında davacının ve davalının yerine getirmesi gereken işler yazılır. Bu işlerin süresinde yazılmaması halinde bu işi yapmayan taraf kaybına uğrar.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.