BOŞANMA DAVAMDA NEDEN HALA DURUŞMA GÜNÜ BELLİ OLMADI?

Duruşma günlerinin eskiye nazaran daha geç alındığı doğrudur. Bunun sebebi 1 Ekim 2011 tarihinden sonra yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki (HMK) usul (prosedür) hükümleridir.

Yürürlükten kalkan eski HMK’da dava açıldıktan sonra tensip zaptı hazırlanıyor ve aynı zamanda duruşma günü veriliyordu.

Oysaki yeni HMK’da önce tensip zaptı ve dava dilekçesi davalıya tebliğ ediliyor. Bundan sonra davalının cevap dilekçesi, bunun üzerine davacının cevaba cevap dilekçesi ve sonrasında davalının ikinci cevap dilekçesi verme hakları var. Tüm bu dilekçelerin verilmesi ve karşı tarafa tebliğ edilmesi 6 ayı bulabilmektedir. Eğer sözkonusu tebligatların yapılmasında bir sorun yaşanırsa bu süre 6 ayı da geçebilmektedir.

Bu sürelerin kısalması için, aps ile tebligat yapılması, davalının cevap dilekçesi vermemesi, dilekçelerin mahkeme kaleminde tebliğ edilmesi gibi yöntemlerle daha kısa sürede duruşma günü almak mümkün olabilmektedir. Kısacası boşanma davasında daha erkene duruşma günü alabilmek için dava dosyasını çok iyi takip etmek gereklidir.

Av. Ozan Kayahan

Soru sormak ister misiniz?