BOŞANMA DAVALARININ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Boşanma evliliğin mahkeme kararıyla yasal olarak sona ermesidir.  Çiftler boşanma istemlerini bir dilekçeyle mahkemeye sunarlar ve boşanma isteklerini hakim önünde de bildirirler. Boşanma davaları kimi zaman çok uzun yıllar sürerken kimi zamanda dava ilk cesede düşebilmektedir. Boşanma davalarında 3 çeşit boşanma söz konusudur. Anlaşmalı Boşanma, Çekişmeli Boşanma ve Eylemli Ayrılık olarak kanunda yer almaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Türk Medeni Kanunu’nda 166/3 de düzenlenmiştir. En az 1 yıl evli kalmış olmakla birlikte çiftlerin davayı birlikte açmaları ya da bir taraf diğerinin açtığı davayı kabul etmesi gerekir. Anlaşmalı boşanmalarda, nafaka, çocukların velayeti gibi tüm konular taraflar arasında anlaşmaya varılmış olması gerekmektedir.

Çekişmeli Boşanma evlilik 1 yılını doldurmamış, boşanma protokolünde anlaşmaya varılamamışsa ve boşanma protokolünde herhangi birin anlaşmazlık ortaya çıkarsa çekişmeli boşanma olur. Eylemli Ayrılık ise Türk Medeni Kanunu’n 166/son’a  göre boşanma sebeplerinden herhangi birisi baz alınarak açılan boşanma davası reddedilmişse ve red kararı kesin ise, taraflar 3 yıl boyunca hala bir araya gelmediklerini kanıtladıklarında durum doğrudan boşanma sebebi sayılır.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.