BOŞANMA DAVALARININ BAŞLICA NEDENLERİ NELERDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma, 161. ve devamındaki maddelerde detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Aile Hukuku genel olarak boşanmaya karar vermiş aileleri bu kararlarından döndürmeye çalışır. Çünkü hiçbir aile yapısının parçalanması istenmemektedir. Ancak bazı durumlarda boşanmak, her iki taraf için ve müşterek çocuk varsa onlar için daha iyi olmaktadır. Boşanma aşamasına gelen taraflar ise dava açabilmeleri için kanunda belirtilen boşanma sebeplerinden birini ya da birkaçını neden olarak göstermek durumundadırlar.

Boşanma davası açarken ileri sürülen nedenler ise şu şekilde sıralanabilir;

* Ekonomik neden

* Aile büyükleri ile aynı evde oturma

* Aile büyüklerinin ya da eşinin kadını hizmet etmesi zorunda olan bir kişi olarak görmesi

* Din, mezhep ya da kültür farkları

* Alkol, kumar ve şans oyunlarına düşkün olmak

* Eşin evi terk etmesi ya da başka bir kişiyle yaşamaya başlaması

* Aldatma, Terk

* Eşlerden birinin psikolojik sorunun olması

* Dayak, küçük düşürücü davranış ve hareketler

* Aşırı kıskançlık

* Aile mahremiyetini bozma, aile sırlarını yabancılarla paylaşma

* Gerçek sebepler bilinmeden, öğrenmeden suçlamalarda bulunmak

Boşanma davasında elbette nedenin, yasada öngörülen şekilde gerçekleşmesi ve yasada başka bir şart öngörülmüş ise bu şartın da gerçekleşmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.