BOŞANMA DAVALARINDA UYGULANAN ÖNEMLİ USUL KURALLARI NELERDİR?

Boşanma davasında Türk Medeni Kanunu md 184 te önemli usul (prosedür) kuralları düzenlenmiştir. Bunları sayalım:

1) Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe bunları ispatlanmış sayamaz.

Boşanma (veya ayrılık) davasında tarafların boşanma sebebi olarak sundukları olayın gerçekte olup olmadığını hakim vicdanıyla tasdik etmedikçe bu olayın boşanma sebebi olduğunu kabul edemez. Hakim öncelikle belgeleri, tanık beyanlarını ve diğer delillere bakıp vicdanen bu olayın yaşandığına kanaat getirirse bu olay ispatlanmış sayılır.

2) Hakim bu olgular hakkında gerek kendiliğinden gerek talep üzerine taraflara yemin öneremez.

Boşanma veya ayrılık davasında yemin deliline başvurulamaz. Davacı, davalı veya hakim, taraflardan birine yemin teklif edemez.

3) Tarafların bir olayın yaşandığına dair hiçbir ikrarı hakimi bağlamaz

Davacının veya davalının veya avukatlarının, bir olayın yaşandığına ilişkin yazılı veya sözlü beyanları tek başına hakimi bağlamaz. Çünkü bu beyanların hakimi bağlayabilmesi için ayrıca bahsedilen olayların varlığına dair vicdani kanaatin de oluşması gerekir. Bu ise dava dosyasının bütünüyle incelenmesini gerektirir.

4) Hakim delilleri serbestçe takdir eder

Hakim, dosyadaki delilleri hiçbir etki altında kalmadan değerlendirir. Bunun sonucunda bir olayın boşanma sebebi olup olmadığını, bir davranışın maddi tazminat gerektirip gerektirmediğini ve bunun gibi pek çok talep hakkında serbestçe karar verir.

5) Boşanmanın (veya ayrılığın) fer’i (ikincil) sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hakim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

Boşanmanın feri (ikincil) sonuçları şunlardır: Maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakası, velayet, kişisel ilişki, iştirak nafakası.

Tarafların bu konularda yaptıkları anlaşmanın geçerli olması için mutlak surette hakimin bu anlaşmayı onaylaması gerekmektedir. Hakimce onaylanmamış taraflar arası anlaşma geçersizdir.

6) Hakim, taraflardan birinin talebi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir

Hakim , taraflardan birinin istemi üzerine gerek gördüğü takdirde duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. Şayet duruşmanın gizli yapılmasında geçerli bir gerekçe bulunmaz ise gizli duruşma talebini reddeder.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.