BOŞANMA DAVALARINDA MANEVİ TAZMİNAT KOŞULLARI

Manevi tazminat eşler arasında devam etmek de olan boşanma davası süresince ya da ayrıyeten açılabilen davadır. Genel olarak manevi tazminat zarar gören kişinin kişilik değerlerinde iradesi dışında meydana gelen eksilmenin giderilmesi, telafi ve tazmin edilmesidir.

Manevi tazminat talep edebilmek için bazı şartlar aranmaktadır.

* Kusur şartı

* Ortada verilen bir zarar olmalıdır

* Zarar ile kusur arasında sebep sonuç ilişkisi olmak zorundadır

* Hukuka aykırılık olmalıdır

Boşanma davalarında eğer manevi tazminat talep edilecekse bunun için de belirli koşullara bakılmaktadır. Medeni Kanun’a göre kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan taraftan manevi tazminat talep edebilir. Ancak boşanmadan doğan tazminat için hak edinebilmek için manevi tazminat şartlarına dikkat etmek gerekir.

* Tazminat isteyen eş kusursuz ya da az kusurlu olmalı

* Neden-sonuç ilişkisi olmalı

* Hukuka aykırılık olmalıdır

* Sosyal kişiliğe saldırı

Manevi tazminat davalarında tazminata hükmedilmiş ise tekrar manevi tazminat istenemez. Manevi tazminat bedeli belirlenirken tarafların kusurluluk oranı da dikkat alınır. Boşanma  davalarında manevi tazminat boşanma hükmü verilen süreye kadar istenebilir.

Etiketler: , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.