BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ TAZMİNAT

Tazminat, boşanma davalarında uğranılan maddi ya da manevi bir zarar karşılığında, bu zararın ekonomik olarak karşılanmasıdır. Tazminat eşlerden birinin talep etmesi ya da her iki tarafın anlaşmasına bağlıdır. Boşanma davasına bakan Aile Mahkemesi boşanma sonucu ekonomik ve yaşam standardında düşüş meydana gelip gelmeyeceğini göz önünde bulundurur. Olumsuz etkilenen taraf diğer eşten daha az kusurlu veya eşit kusurlu olması halinde mahkemeden talep ettiği zararların karşılığı olarak maddi tazminat talep edebilir. Ancak maddi tazminat için gerekli olan ispattır. Eğer taraf boşanma sonrası zor durumda kalacağını yeterli delillerle ispat edebiliyorsa hakim bu durumu dikkate alacaktır.

Maddi tazminat talep edebilmek için açılan bir boşanma davası olması gerekmektedir.  Boşanma davasında karşı dava açarak da tazminat talep etme imkanı bulunduğu gibi tazminat talep eden eş, diğer eşten daha az kusurlu olmalıdır. Fakat her iki eş kusursuz sayılarak boşanma kararı verilmişse mahkeme maddi tazminata hükmetmez.   Boşanma davalarında eğer taraflardan biri maddi tazminat talebinde bulunacaksa bu durum harca dahil değildir. Ancak boşanma davasından bağımsız bir tazminat davası açılırsa bu bedel harca dahil olacaktır.

Maddi tazminat, boşanma hükmü verildikten sonra en geç 1 yıl içerisinde istenebilmektedir. Boşanma kararı verilmeden maddi tazminat kararı verilemez. Maddi tazminat isteyen tarafın mevcut veya beklenen menfaatleri boşandıktan sonra zarar görmesi tazminat talep edilmesi için gerekli şartlar arasında yer alır.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.