BOŞANAN ANNE, ÇOCUĞUNA KENDİ SOYADINI VEREBİLİR

Boşanma davası sonrasında velayet hakkını kazanan anne, çocuğuna kendi soyadını verebilir. Anayasa Mahkemesi de geçen yıl verdiği kararla boşanma sonrasında çocuğun velayetinin anneye geçmesi halinde, annenin çocuğa kendi kızlık soyadını verebilmesinin yolunu açmıştır.

Anayasa Mahkemesi, bir yerel mahkemenin başvurusu üzerine Soyadı Kanunu’nun da yer alan, “Evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır” hükmünü iptal etti. Bu karar doğrultusunda; eşinden boşanan kadın,mahkeme kararı üzerine velayeti kendisine verilen çocuğuna kendi kızlık soyadını verebilecek. Bu karar öncesine kadar eşler boşanmış ve velayet annede olsa dahi çocuk babasının soyadını kullanıyordu. Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu bu karar sonrasında yerel mahkemelerden de yeni düzenleme doğrultusunda karar alınmaya başladı. Medyaya yansıyan haberlere göre, velayetin kendisine verildiği annenin açtığı bu tarz davalar kabul görerek, çocukların annenin soyadını kullanmaları yönünde karar verildiği kamuoyuna yansıyor.

Mahkemelerin boşanma davalarında verdiği kararların en önemlilerinden biride tarafların varsa müşterek çocuklarının velayetinin kimde olacağıdır. Velayet kavramı ise çocuğun bakım, eğitim, temel ihtiyaç gibi konulardaki sorumluğunu kapsamaktadır. Mahkeme kararıyla velayeti alan anne ya da baba, çocuğunun sağlık ve eğitim başta olmak üzere tüm bakımlarını sağlamak zorundadır. Boşanma kararının verilmesiyle birlikte, kadının soyadı değişirken çocuk babanın soyadını taşımaya devam ediyordu.

Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Davası

İlk olarak şunu söylemek gerekir ki; ad ve soyadı, bireylerin kim olduğunu tam olarak ifade eden ve kişiliklerinin ayrılmaz bir parçasıdır.Çocuğun soyadının, annenin soyadı ile değiştirilmesinde yetki sahibinin Aile Mahkemeleri olduğunu unutmamak gerekir. Çocuk soyadını; doğum, soybağı, evlat edinme gibi durumlar ile alır. Bu tarz davalar, 18 yaşına gelmiş bireyin soyadının komik ve alay konusu yapılabilir olması, çirkin anlam taşıması gibi haklı sebepler öne sürerek açacağı dava niteliğinde değildir. Bu nedenle evlilikle birlikte doğan ve aile soyadını kazanan çocuğun, babaya ait soyadının değiştirilmesi davasına Aile Mahkemeleri bakmakla görevlidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise davaya aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlendirilir.

Soru sormak ister misiniz?