BİR KERELİK ALDATMA MEDENİ KANUNA GÖRE “HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME”MİDİR?

26/7/2012 tarihinde yayınlanan bir Yargıtay kararı haberinde, D.B.’nin eşi G.B.’nin kendisini bir başka erkekle aldattığı ve onunla yaşadığı iddiası ile açtığı boşanma davasında, Aile Mahkemesi sadakatsizlik sebebiyle boşanmaya karar vermiştir. Ancak Yargıtay temyiz incelemesinde aldatma olayının bir kerelik davranış olmasından dolayı süreklilik arz etmemesi sebebiyle Aile Mahkemesinin verdiği boşanma kararını bozmuştur.

Bu ilgi çekici karar medyada eksik ve yanlış yorumlandığı görülmektedir. Aslında Yargıtay’ın verdiği karar doğrudur. Söz konusu boşanma davasında D.B., Medeni Kanun md. 163’te yer alan “haysiyetsiz hayat sürme” sebebine dayanmıştır. Haysiyetsiz hayat sürme, bu boşanma sebebinin gerçekleşmesi için eşlerden birinin haysiyetsiz bir davranışta bulunması yeterli değildir. Bu haysiyetsiz davranışın sürekli olması yani haysiyetsiz hayat sürmenin gerçekleşmesi gerekir. Yargıtay kararına göre D.B., bir seferlik aldatmayı ispatlayabilmiştir. Bu aldatmanın sürekli olduğunu ispatlayamamıştır. Bu duruma göre Yargıtay “haysiyetsiz hayat sürme” olgusunun gerçekleşmediğine haklı olarak karar vermiştir.

Eğer bu davada zina sebebine dayanılsa ve bir seferlik aldatma ispat edilse  boşanma kararı verilmesi gerekecekti.

Av. Ozan Kayahan

Etiketler: , , , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.