BİR BOŞANMA SEBEBİ OLARAK AKIL HASTALIĞI

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açmak için eşlerden birinin evlendikten sonra akıl hastalığına yakalanmış olması gerekir. Bu akıl hastalığı iyileşmesi mümkün olmayacak derece olduğunun resmi sağlık kurulu  raporu ile belirlenmesi de ayrıca gereklidir. Tüm bunların yanında söz konusu akıl hastalığı diğer eş için ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olmalıdır. Medeni Kanunumuz burada hastalığın belli bir süre devam etme şartını koymamış onun yerine akıl hastalığının diğer eş için hayatın çekilmez hale gelmesi koşulunu getirmiştir. Akıl hastası eşin etrafını korkutacak derecede saldırganlaşması, devamlı bir sağlık kurumunda tedavisinin görmesi gibi durumlar diğer eşin hayatını çekilmez hale getirdiği kabul edilir. Eğer eşin iyileşmesi mümkün ise veya eş iyileşirse boşanma sebebi ortadan kalkar.  Akıl hastası eşi boşanma davasında vasisi temsil eder.

Av. Ozan Kayahan