BİR BOŞANMA SEBEBİ: HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ

Bu durumda 3 farklı boşanma sebebi düzenlenmiştir.

Hayata kast, bir eşin (kendisi veya yönlendirdiği kişilerce) diğer eşi bilerek ve isteyerek öldürmek için girişimde bulunması ancak bunu gerçekleştirememesidir. Evli kadının eşine tabanca ile ateş etmesine rağmen kurşunun isabet etmemesi  hayata kast olarak bir boşanma sebebidir.

Pek kötü davranış, eşlerden birinin ruhsal veya bedensel sağlığını tehlikeye atan ve bunları hedef alan hareketlerdir. Kocanın karısını dövmesi , eşlerden birinin diğerine silah çekmesi örnek verilebilir.

Ağır derecede onur kırıcı davranış ise, eşlerden birinin haysiyet ve şerefinin ağır şekilde rencide edilmesine sebep olan hareketlerdir. Bir fiilin ağır şekilde onur kırıcı davranış olup olmadığı olayın yaşandığı bölgenin örf ve adetleri dikkate alınarak değerlendirilir.

“Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış” sebebine dayanarak boşanma davasını diğer eş açabilir. Diğer eş, dava hakkını olayı öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanabilir. Ancak bunun için olay üzerinden 5 yıl geçmemiş olmalıdır.

“Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış”ı hoşgören veya affeden eş, bu sebebe dayanarak boşanma davası açma hakkını kaybeder.

Av. Ozan Kayahan