AYRI BİR DAVA OLARAK AÇILAN TEDBİR NAFAKASI DAVASI NEDİR?

Bağımsız bir dava olarak tedbir nafakası istenebilmesinin koşulları şunlardır:

1.Koşul : Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerin Taraflarca Yerine Getirilmemesi

Eşler aynı çatı altında veya ayrı şekilde yaşamaya devam ederken, eşlerden biri ailenin geçimi için parasal katkı sağlamıyorsa mahkeme tedbir nafakasına karar verir.

2.Koşul : Ayrı Yaşamanın Haklı Bir Sebebe Dayanması

Tedbir nafakası talep eden eş, diğer eşten haklı bir sebeple ayrı bir yaşam sürüyorsa bu koşul gerçekleşmiştir. Tedbir nafakası için bağımsız bir dava açan eş, ayrı yaşamada haklılığını kanıtlamak kaydıyla diğer eşten tedbir nafakası isteyebilir. Örnek olarak kocanın evine bakmaması ve evini terk etmiş olması; kocanın karısını dövmüş olması; kocanın eşini evden kovmuş olması gibi örnekler ayrı yaşamaya haklı birer sebeptir.

Bu koşullar gerçekleştiğinde Aile Mahkemesi “boşanma davası devam ederken verdiği tedbir nafakası”ndaki gibi araştırması yapar ve hükmünü verir.

Av. Ozan Kayahan

Soru sormak ister misiniz?