ANLAŞMALI BOŞANMA HAKKINDA HER ŞEY (PROTOKOL)

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki farklı şekilde açılır. Boşanma davalarında şayet bir avukata vekaletname verilecek ise, vekaleti veren kişinin fotoğrafının olması zorunludur. Avukata verilecek boşanma vekaletnamesinde fotoğraf şartı olmasının sebebi eşlerin bilgisi ve rızasının olduğunun göstergesidir.

Boşanma kararı veren eşler bu kararı aldıktan sonra bir de nasıl boşanacakları konusunu ayrıntılı olarak düşünüp görüşmelidir. Bu ayrıntılar ise anlaşmalı boşanma protokolü olarak bilinir. Eşler hazırlayacakları protokol üzerinde her madde üzerinde tam olarak anlaşmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında mahkemeye gidilmeden önce bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Hazırlanan bu anlaşmalı protokol örneği mahkemeye verilir.

Bu protokolde en ince ayrıntısına kadar her şey yazılmalıdır. Eşler protokol yaparken tazminat, mal paylaşımı, varsa çocukların velayeti, ziynet eşyalarının paylaşımı, nafaka, soyadı gibi konularda kesin olarak anlaşmalıdır. Anlaşama sağlandıktan sonra imzalanır ve anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı protokolü örneği ile birlikte açılır.

Anlaşmalı boşanma şeklinde bilinen boşanma davası türü Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Kanuna göre; anlaşmalı boşanma davasında her iki eş muhakkak mahkemeye katılmak zorundadır. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerden herhangi birisinin duruşmaya gelmemesi durumunda anlaşmalı boşanma yapılamaz. Her iki eşin mahkemeye katılması durumunda hakim, tarafları dikkatle dinler ve anlattıklarını iyice değerlendirir.

Eğer hakim, duruşmada eşlerden birinin tehdit edilerek anlaşmalı boşanmaya ikna edildiği gibi bir durumu sezerse anlaşmalı boşanmayı kabul etmeyebilir. Hakim, hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünde kanuna aykırı bir durum görmesi halinde ise kanuna aykırı olan kısmı değiştirebilir.

Kanuna göre anlaşmalı olarak boşanma davası açmak için eşlerin en az 1 yıl evli olması gerekmektedir. Evliliklerinde bir yılı doldurmamış eşlerin her ikisinin de boşanmak istemesi halinde dahi anlaşmalı boşanma olmaz. Burada çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.

Tüm bunların dışında şöyle bir durumda yaşanabilir. Eşlerden biri, hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünü her maddesine kadar kabul eder ve duruşmaya da gider ve hakim huzurunda anlaşmalı boşanmayı kabul etmediğini söyleyebilir. Bu durumda dava anlaşmalı boşanma davasından çıkar ve hakim kararıyla çekişmeli boşanma davası olarak devam eder.

Anlaşmalı boşanma davasında işin püf noktası her zaman şu olmuştur. İlk şart olarak evliliğin üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekir. Eşler dava açmadan önce içeriğinde neler olması gerektiğini açıkladığımız şekilde bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamalıdır. Ve son olarak eşlerin her ikisi de duruşmada hazır bulunmalıdır.

Etiketler: , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.