ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma davalarında hazırlanacak olan dilekçeye göre daha farklıdır. Dilekçede davayı açan eş davacı olarak yazılır. Kendisine dava açılan kişi de davalı olarak belirtilir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde taraflar ilk olarak tebligat adreslerini doğru şekilde yazmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesinde eşlerin ad ve soyadları, TC kimlik numaraları bulunmalıdır. Eşler anlaşmalı boşanma yapmak istediklerini anlaşmalı boşanma dilekçesinde mutlaka belirtmelidir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde imzalanan boşanma protokolü de bulunmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi her iki eş tarafından imzalanabileceği gibi yalnız bir eş tarafından da imzalanabilir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken hukuki bazı terimler kullanılacağından bir avukat görüşü almanızda fayda vardır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi 2 ayrı nüsha olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandıktan sonra aile mahkemesine verilir. Adliye veznelerine harç ve masrafları yatırılır. Eşler anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlarken bizimde bir örneğini aşağıda verdiğimiz dilekçeden faydalanabilirler. Biz bu dilekçede Beşiktaş adresinde oturan bir çiftin anlaşmalı boşanma dilekçesini yazacağız.

İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : ADINIZ SOYADINIZ ( TC Kimlik No )

ADRES : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

DAVALI : EŞİNİZİN ADI SOYADI ( TC Kimlik No )

ADRES : …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

DAVA KONUSU : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava

dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR :

Taraflar …../…../….. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği gibi bir yılı doldurmuştur. Tarafların bu evlilikten …../…../….. tarihinde doğan ….. ….. isimli müşterek bir kız/erkek çocukları bulunmaktadır. (eğer çocuğunuz yok ise – Bu evlilikten müşterek çocukları bulunmamaktadır. – ibaresini yazın.)

Taraflar arasında yaşanan geçimsizlik, yaşantılarını zora sokacak bir hal alarak had safhaya ulaşmıştır. Bu nedenle evlilik birliğinin sürdürülmesi imkansız bir hale gelmiştir. Tarafların evliliklerini sürdürmelerinin imkânsız olduğu anlaşıldığından aralarında anlaşarak boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TMK 166 ve ilgili yasa

DELİLLER : Nüfus kayıt örneği, anlaşmalı boşanma protokolü

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ifade ve arz ettiğimiz hususlar göz önüne alınarak davamızın kabul edilmesini, davalının da boşanma isteğini kabul edeceğinden anlaşmamızın dikkate alınarak TMK 166/3 maddesi uyarınca boşanmamıza, müşterek çocuğun velayeti, görüşme düzenleri, nafaka ve diğer konuların ekte sunduğumuz protokole göre düzenlenmesine ve bu protokolün boşanma kararının eki olarak sayılmasına karar verilmesini talep ederim. …../…../…..

DAVACI DAVALI

(Adı Soyadı – İmza) (Adı Soyadı – İmza)

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.