ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL OLMALIDIR?

Anlaşmalı boşanma davası ülkemizde en fazla uygulanan hükümlerinden biri olduğu gibi boşanma davalarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Medeni Kanunu’n 163. Maddesinde belirtilmiş olan anlaşmalı boşanma davalarında ilk şart en az 1 sene evlilik birliğini sürdürmüş olmaktır. Boşanma kararı alan çiftler kendi aralarında her konuda uzlaşmaya vararak bu kararlarını beraber hakim karşısında da beyan ederler. Eğer çocuk varsa çocuğun velayeti de dahil olmak üzere aralarındaki her hususta uzlaşmaya varırlar.

Anlaşmalı boşanma davası, mahkemeye yapılacak iki nüsha boşanma dava dilekçesi ve ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü ile açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolü yazılı olarak mahkemeye verilme koşulu olmamakla birlikte mahkeme sırasında da duruşma tutanağına geçirilmektedir. Boşanma davalarında genel kural ise boşanmak isteyen tarafın bir neden belirtmesi ve bu nedenin mahkeme tarafından kabul görmesidir. Anlaşmalı boşanma davası bu bakımdan eşlerden biri tarafından imzalanarak açılabileceği gibi, her iki tarafın da beraber başvurmaları ile de açılabilir. Dilekçe hazırlanırken mutlaka anlaşmalı boşanma protokolü belgesi konmalıdır. Buna ek olarak nüfus kaydı, evlilik cüzdanı, maaş bordrosu gibi unsurlar eklenmemektedir. Dilekçede eşlerin adı soyadı, TC kimlik numaraları yer alması yeterlidir.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.