ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ YASAL ÇERÇEVESİ

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’n 166. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan nedenlere bağlı olarak boşanma davası olarak açılmaktadır. Anlaşmalı boşanmada temel gerekçe evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması ve çiftlerin artık evlilik birliğini sürdüremeyeceklerine karar vermeleridir. Anlaşmalı boşanma süreci diğer boşanma davalarına göre daha az maliyetli ve en kısa süren davadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflardan herhangi birinin ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesi’nde açılabilir, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabilir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az 1 yıl evli kalma gerekliliği vardır. Ayrıca eşlerin mahkemeye birlikte başvurmaları, hakimin tarafları bizzat dinlemesi ve taraflardan birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi ile anlaşmalı boşanma koşulları gerçekleştirilmiş olur.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler usuli işlemlere ve hususlara göre davranıldığında dava bir oturumda da sonuçlanabilir. Ancak genel olarak anlaşmalı boşanma davaları eğer her şey uygunsa en kısa sürede kesinleşir.  Anlaşmalı boşanma davalarında davanın kabul olması için protokol yapılması gerekmektedir. Boşanma protokolü tarafların karşılıklı olarak boşanma iradelerini belirttikleri belge olmasının yanında nafaka, velayet, tazminat, velayet ve mal paylaşımı gibi hususlar konusunda varılan anlaşmayı gösteren yazılı belgedir. Anlaşmalı boşanma davalarında yetkili mahkeme olarak en yakın mahkemede boşanma davası açılabilir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir ve bu davalara asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.