ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ REDDİ

Evlilik birliğinin devam etmesine imkan sağlayan durumların ortadan kalkması, aileyi oluşturan ögelerin bir daha bir araya gelemeyeceğine yönelik bir sonuca varılması tarafların uzlaşmaya vararak anlaşmalı bir şekilde boşanabilirler. Taraflar ortak aldıkları bir kararla evlilik süreçlerini noktalandırmak isteyebilirler. Anlaşmalı boşanmada temel unsur her iki tarafın boşanma konusunda anlaşmaya varmış olmalarıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar her konuda mutabık olmaları gerekmektedir. Mal paylaşımı, çocuğun velayeti, nafaka vb. konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Ortak bir karara bağlanmış olan durumlar açık bir şekilde  protokolde yer almalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası  tarafların duruşma gününde mahkemede hazır bulunmaları gerekmektedir. Çünkü hakim mahkemede eşlerin boşanma isteklerini duruşma sırasında da ilan etmelerini ister. Taraflardan birinin mahkemeye gelmemesi anlaşmalı boşanmanın reddi ile sonuçlanabilir. Ayrıca protokolde tarafların attığı imzaların sahte  olması durumunda davanın reddedilmesi için yeterli görülmektedir. Davanın reddedilmesiyle anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Tarafların anlaşmalı boşanma davasında öne sürdükleri delilleri ispatlayamamaları ya da inkar etmeleri yine anlaşmalı boşanma davasının reddi ile sonuçlanacaktır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davalarında her hususta tarafların anlaşmış olması, protokolün yasalara uygun olması ve prosedürlere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

Soru sormak ister misiniz?

Etiketler: , , , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.