ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Evlilik, her iki tarafın özgür iradeleriyle, hiçbir baskı altında olmadan bu isteklerini resmileştirmelerine dayanır.  Şüphesiz hiç kimse ben boşanacağım diye evlenmiyor. Belirli bir süreden sonra çiftler, aralarında yaşanan anlaşmazlıklar ve çözülemeyen sorunlar nedeniyle boşanma kararıyla mahkemelere başvurmaktadırlar. Türk Medeni Kanunu’nda  ilgili maddesinde boşanma nedenleri tanımlanmıştır.

Boşanma davalarında en çok anlaşmalı boşanma davaları açılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’n 166/3. Maddesinde tanımlanmıştır. Anlaşmalı boşanma davasını 1 sene evli kalmış her çift açabilir. Anlaşmalı boşanmanın en önemli noktası tarafların davadan önce veya dava sırasında boşanma, çocuk var ise velayet, tazminat, mülkler ve değerli eşyalar gibi her konuda mutabık olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açarken her türlü anlaşmaya varıldıktan sonra anlaşma protokolü ile birlikte iki nüsha boşanma dava dilekçesi de yazılarak mahkemeye başvurulabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşma protokolü yazılma zorunluluğu yoktur.  Davanın görüldüğü sırada duruşma tutanağına yazılmasıyla da aynı işlem geçerli sayılır. Eğer çiftler anlaşmalı boşanma şartlarına uyuyorlarsa hakim her şeyi göz önünde bulundurarak boşanmayı karara bağlar.

Etiketler: , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.