ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI KARARI TEMYİZ EDİLEBİLİR Mİ?

Aile Mahkemesi, anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında verdiği karar, temyiz etmekte hukuki bir yararı  bulunan tarafça temyiz edilebilir. Hukuki yarardan anlaşılması gereken haklı bir menfaatin varlığıdır. Yargıtay yapacağı temyiz incelemesinde aşağıdaki durumlardan birini veya birkaçını tespit ederse mahkeme kararını bozar. Yargıtay’ın bozma sebepleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu md 371’de sayılmıştır:

1) Mahkemenin, hukuku veya taraflar arasındaki boşanma protokolünü yanlış uygulamış olması

2) Dava şartlarında aykırılık bulunması

3) Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi

4) Karara etki eden yargılama hatası veya eksikliklerin bulunması

Yargıtay bu 4 bozma sebebinden en az birinin bulunduğunu tespit ederse söz konusu mahkeme kararını bozacaktır. Bu durumda mahkeme bozma sebebini dikkate alarak yargılamaya devam edecek ve yeni bir karar verecektir.

Şayet Yargıtay temyiz incelemesinde, mahkeme kararının yerinde ve doğru olduğuna karar verirse onama kararı verecektir.

Temyiz talebinin haksız veya kötü niyetli olması halinde bu temyiz talebinde bulunan 500.-TL’den 5000.-TL’na  kadar disiplin para cezası ile mahkum edilebilir. Bu hallere temyiz edenin avukatı sebebiyet vermiş ise disiplin para cezası avukat hakkında uygulanır.

Eşlerden birinin anlaşmalı boşanma davası hakkında karar verilmesinden sonra sırf eşine zorluk çıkartmak amacı ile bu kararı temyiz etmesi halinde 500.-TL’den 5000.-TL’ye kadar disiplin para cezasına çarptırılabilir.

Av. Ozan Kayahan