ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI 2017

 1. Anlaşmalı boşanma nedir?

Boşanmak, bir evliliğin, eşler tarafından öne sürülen sebeplerle mahkeme kararıyla son bulmasıdır. Anlaşmalı boşanma ise; her iki eşinde boşanmadan kaynaklanacak olan tüm konular üzerinde yani varsa çocukların velayeti, tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi hususlarda ortak bir karara varmış olmaları sonucu açılan boşanma davasıdır.

 1. Anlaşmalı boşanmanın şartları nedir?

Eşlerin anlaşmalı olarak boşanabilmesi için ilk olarak evliliklerinin en az bir yıl devam etmiş olması şartı gerekir. Anlaşmalı boşanma olması için eşlerin mahkemede bizzat bulunmaları ve boşanmak istediklerini söylemeleri gerekir. Bunun dışında tarafların hazırladıkları anlaşmalı boşanma protokolü de hâkim tarafından onaylanmalıdır.

 1. Anlaşmalı boşanma protokolü nedir?

Eşler hazırlayacakları anlaşmalı boşanma protokolünde her konu üzerinde anlaşmaya varmalıdır. Hâkimin, taraflar hakkında anlaşmalı olarak boşanma kararı vermesi için maddi ve manevi tazminat ve nafaka konularında taraflarında kabul ettiği düzenlemeyi uygun görmesi şarttır. Taraflar varsa çocukların velayeti konusunu da protokolde açıklamalıdırlar. Kişisel ilişki ve iştirak nafakası hususunda da hâkimin onayı gerekir. Tüm konuları içeren kapsamlı bir protokol hazırlanmalıdır. Eğer anlaşma herhangi bir şekilde yerine getirilmez ya da taraflardan biri anlaşmayı bozarsa dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

 1. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Taraflar, boşanma davası açmak için boşanma dilekçeleri ile Aile Mahkemelerine başvurmalıdırlar. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

 1. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları; davanın açılacağı mahkemenin iş yüküne göre farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma süresi hukuki sürecin doğru yürütülmesi halinde 1 haftadan 3 aya kadar zaman alabilir.

 1. Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesi yazılırken tarafların kendi dava dilekçelerini hazırlarken bir boşanma avukatından hukuki destek almaları tavsiye edilir. Her boşanma davası kendi içinde farklılık gösterebilir. Bu yüzden tarafların kişiye özel boşanma dilekçesi hazırlanması gerekmektedir.

 1. Anlaşmalı boşanma protokolü nasıl yazılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar eğer varsa çocuğun velayetini kimin alacağı, velayeti almayan eşin çocukla ne zaman ve nasıl görüşeceği yazmalıdır. Evlilik boyunca edinilen malların nasıl paylaşılacağı, tazminat ve nafaka ödenip ödenmeyeceği gibi konular yazılmalıdır. Bunun haricinde ziynet eşyaları, ev eşyaları veya varsa borçların kimin tarafından ödeneceği konusu da yer alabilir.

 1. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar ücrete mal olur?

Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutulması halinde ödenecek ücret için bir boşanma avukatı ile görüşülmelidir. Davanın açılması, gerekli belgelerin hazırlanması, dava harçları, yargılama giderleri gibi birçok konuda ücret ortaya çıkacağından avukata danışmak faydalı olacaktır.

 1. Boşanma davasında avukat tutmak gerekir mi?

Hiç bir dava türü için avukat tutma mecburiyeti yoktur. Fakat dava sürecinde hak kaybına uğramamak için avukat tutulması tarafların yararına olur. Yani avukat tutmak zorunlu değil ama alanında uzman bir boşanma avukatı süreci sizin adınıza daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yürütür.

 1. Anlaşmalı boşanma davası için hangi belgeler gerekir?

Dava açılırken ilk olarak tarafların anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlamaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmak için gerekli belgelerden biri de anlaşmalı boşanma protokolü olacaktır.

 1. Hakim, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun görmezse ne olur?

Hakim, taraflar arasında yapılan anlaşmalı boşanma protokolünde olumsuz koşullar bulunduğuna kanaat getirirse gerekli gördüğü kısımlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bunun üzerine taraflara bu değişikliği kabul edip etmeyeceklerini sorar. Eğer taraflar da bu koşulları kabul ederse anlaşmalı boşanma gerçekleşir. Ancak taraflar değişiklikleri kabul etmez ise dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür.

 1. Anlaşmalı boşanmada tek duruşmada boşanılabilir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında hukuki gereklilikler yerine getirildiğinde tek duruşmada boşanılabilir. Bundan dolayı tarafların her konuda uzlaşması önemlidir.

 1. Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası sürecinde yapılacak hatalar davayı çekişmeli hale getirebilir. Ya da taraflardan birinin yapılan anlaşmadan vazgeçmesi halinde de anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanmaya dönmektedir.

 1. Anlaşmalı boşanma davasında nafaka olur mu?

Taraflar, kendi aralarında nafaka ödenip ödenmeyeceği konusunda uzlaşmalıdır. Nafaka söz konusu ise ödenecek miktar taraflar arasında mutlaka konuşulup üzerinde anlaşma sağlanmalıdır.

 1. Anlaşmalı boşanma davasında tazminat olur mu?

Anlaşmalı boşanacak taraflardan birinin karşı tarafa tazminat ödeyerek anlaşmalı boşanmaya ikna edebilir. Boşanmayı gerektiren olaylarda kusurlu olan eş çekişmeli boşanma davası açılması halinde tazminat ödeyeceğinden; anlaşmalı boşanmaları durumunda da tazminat talep edebilir.

 1. Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı olur mu?

Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı tarafların hazırlayıp imzaladığı anlaşmalı boşanma protokolüne göre yapılır. Taraflar, mal paylaşımı konusunda mutabık kaldıkları konuları protokole yazarlar. Hakim de bunu uygun görürse ona göre karar verir.

 1. Evlilikte 1 yıl geçmeden anlaşmalı boşanma olur mu?

Böyle bir durumda anlaşmalı boşanma davası açılamaz.

 1. Anlaşmalı boşanma davası hangi durumlarda reddedilir?

Anlaşmalı olarak boşanma davası açmak için eşlerin en az 1 yıl evli olması gerekir. Evliliklerinde bir yılı doldurmamış eşlerin her ikisinin de boşanmak istemesi halinde dahi anlaşmalı boşanma olmaz.

Kanuna göre; anlaşmalı boşanma davasında her iki eşin mahkemeye katılma zorunluluğu vardır. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerden herhangi birisinin duruşmaya gelmemesi halinde anlaşmalı boşanma yapılamaz.

Hakim, duruşmada eşlerden birinin tehdit edilerek anlaşmalı boşanmaya ikna edildiği gibi bir durumu sezmesi halinde de anlaşmalı boşanmayı kabul etmeyebilir.

 1. Anlaşmalı boşanma davası ne zaman kesinleşir?

Anlaşmalı boşanma davasında gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebliğ edilmesiyle ilk aşama tamamlanmış olur. İstinaf süresinin dolması ya da tarafların bu haklarından feragat etmesiyle birlikte boşanma kararı kesinleşerek dava sona erer.

 1. Anlaşmalı boşanma kararı nüfusa ne zaman işler?

Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte mahkeme bu kararı tarafların bağlı oldukları nüfus müdürlüğüne gönderir. Nüfus müdürlüğü ise bu kararı tarafların nüfus kayıtlarına işler. Bu işlemin ardından nüfus müdürlüğüne gidilerek kimliğinizi değiştirebilirsiniz.

 1. Velayeti alan eş anlaşmalı boşanma davasında çocuklar için iştirak nafakası istemez ise sonradan bunu isteyebilir mi?

Evet isteyebilir. Tarafların hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolünde çocuklar için iştirak nafakası yazmasa bile eşler bu konuda mutabık kalsalar bile velayet sahibi olan eş sonradan diğer eski eşe çocukların nafakasıyla alakalı dava açabilir.

Soru sormak ister misiniz?