ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARINDA TANIK GEREKİR Mİ?

Evlilik birliğinde çeşitli olumsuzluklar yaşayan; ailesel ve çevresel faktörlerin olması  tarafları boşanma kararı aldırtmaktadır. Medeni Kanun aile birliğinin korunmasını planlamış olsa da evlilik birliğinin temelden sarsılması ve evlilik birliğinin sürdürülemeyecek noktaya gelmesi boşanma davasına itmektedir. Boşanma kararı alan çiftlerin birbirlerine bu karar söylemeleri ve aralarında bir uzlaşma sağlayarak da uygulayabilmektedirler. Anlaşmalı boşanma bu durumlarda yani kendi aralarında her hususta anlaşan çiftlerin bu şekilde boşanabilmelerini öngörmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında eğer evlilik birliği 1 yıl sürmüşse, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanıp imzalanmış ve taraflar her konuda uzlaşma sağlamışlarsa boşanma hükmü verilebilir. Anlaşmalı boşanma davalarında davaya bakmakla yükümlü olan Aile Mahkemesi gerekli işlemleri yaparak bir duruşma günü tayin ederek günü tebligat yoluyla taraflara bildirir. Eşler duruşmanın ilk celsesinde hazır bulunmak zorundadırlar. Zira eşlerden birinin davaya bizzat gelmemesi boşanma davasını çekişmeli boşanma davasına dönüştürecektir.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler boşanma isteklerini bizzat kendi iradeleriyle hakim karşısında söylemek zorundadırlar. Gösterilen boşanma sebepleri hakim tarafından incelenip bir aykırılık görülmezse boşanma kararı verilir. Anlaşmalı boşanma davalarında tanık gösterilmesine gerek yoktur. O yüzden eşlerin dava süresince tanık bildirmesine ya da delil bildirmesine gerek duyulmamaktadır. Taraflar kendi iradeleri ve istekleriyle anlaşmalı boşanma talebinde bulundukları için Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereği herhangi bir ispata gerek yoktur.

Etiketler: , , ,
Av. Ozan Kayahan
Av. Ozan Kayahan

Avukat Ozan Kayahan 1973'de İzmir’de doğmuştur. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askerlik görevini 2001 yılında kısa dönem olarak tamamladı. 2001–2005 yılları arasında farklı hukuk bürolarında avukat olarak çalıştı. 2004 yılında İstanbul'a yerleşti. 2005 yılında Kayahan Hukuk Bürosunu kurdu. 2005 yılından bu yana Kayahan Hukuk Bürosunda kurucu avukat olarak meslek yaşamını sürdürmektedir. Kaleme aldığı ve ülkemizde yaşanan hukuksal sıkıntıları konu alan pek çok makalesi değişik yayın organlarında yayımlanmıştır. Av. Ozan Kayahan, hukuki savunmalarında yasaların tam anlamıyla ve tavizsiz uygulanması prensibini benimsemiştir. Bilhassa yasa uygulayıcılarının, uygulanması gereken yasayı orantısız bir takdir hakkı ile uygulamasına karşı her zaman etkili ve dik duruş göstermektedir.