AİLE MAHKEMESİNİN VERDİĞİ BOŞANMA KARARINDAN SONRAKİ BOŞANMA İŞLEMLERİ NELERDİR?

1) Son duruşmada boşanma kararı verilir.

2) Gerekçeli boşanma kararı yazılır.

3) Gerekçeli karar davacı ve davalı tarafa tebliğe çıkarılır.

4) Gerekçeli kararın tebliğ edildiğine ilişkin tebligat parçası dosyaya girer.

5) Söz konusu tebligatlar Tebligat Kanunu’na uygun şekilde tebliğ edilip edilmediği incelenir.

6) Boşanmaya ilişkin gerekçeli karar taraflarca ve temyiz süresinde temyiz edilmez ise gerekçeli boşanma kararı kesinleşir.

7) Mahkeme  kesinleşme şerhini hazırlar.

8) Mahkeme Nüfus Müdürlüğüne boşanma kararını bildirir.

9) Nüfus Müdürlüğü bunun üzerine boşanma kararını nüfusa işler.

10) Boşanma kararı nüfusa işlendikten sonra nüfus cüzdanı değiştirilebilir.

Av. Ozan Kayahan